Main content

Vraag

Beste Jim van Os,

Twee vragen:

  1. Is het bij een eerste psychose die door rust lijkt te verdwijnen alsnog nodig om antipsychotica te nemen?
  2. Leidt elke psychose tot een hersenbeschadiging?

Antwoord

Beste M.,

Het antwoord op de tweede vraag is in ieder geval: nee, psychose leidt niet tot hersenbeschadiging. Hier wordt wel over gespeculeerd, maar er is absoluut geen bewijs voor. Wel is het zo dat bij sommige mensen na het doormaken van een psychose de cognitieve vaardigheden minder zijn. Waarom dat zo is begrijpen we niet.

Met betrekking tot de eerste vraag: minstens 30% van de mensen met een eerste psychose kunnen beter worden zonder een antipsychoticum en hebben ook geen baat bij onderhoudsmedicatie met een antipsychoticum. Wie dat gaan zijn kunnen we niet voorspellen. Dus het antwoord is: nee, het is niet per se noodzakelijk - maar statistisch gezien reduceer je de kans op een recidief psychose wel. Daar staat tegenover dat de bijwerkingen van antipsychotica fors zijn. Een tussenweg is een minimale dosis van een antipsychoticum dat goed wordt getolereerd.

Of een antipsychoticum nodig is, hangt ook af van:

  1. Is er compleet herstel of ligt de psychose nog aan de oppervlakte en wordt de psychose makkelijk door stress geluxeerd?
  2. Was er een duidelijke stressvolle aanleiding tot de psychose en is die stress nu weggenomen?
  3. Was de psychose gerelateerd aan een vroeger trauma en is dat trauma behandeld?
  4. Zijn er duidelijke risicofactoren zoals heftige sociale angst, zeer laag zelfgevoel, instabiliteit, drugsgebruik, moeilijke sociale situatie, geen plek om te wonen, geen sociale contacten, etc.?
  5. Heeft de persoon de psychosegevoeligheid goed leren kennen, er perspectief op, er een verhaal rond gemaakt in relatie tot de levensloop, is er acceptatie, is de persoon bereid de levensstijl aan te passen in termen van gezonde voeding, goede slaap, structuur, beweging, geen drugs of overmatig alcohol, etc.?

Hope this helps!

Groet,

Jim

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 59
Beantwoord door: Jim van Os op 5 augustus 2020
  • Deel deze pagina: