Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Hoe wordt er binnen de islam omgegaan met bipolariteit?

Vraag

Is het bekend hoe binnen de islam met de bipolaire stoornis type I wordt omgegaan?

Antwoord

Hey A.,

De omgang met geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder bipolaire stoornis type I, kan binnen de islam variëren, afhankelijk van culturele, regionale en individuele verschillen in interpretatie en praktijk. Over het algemeen is er binnen de islamitische gemeenschappen een groeiend bewustzijn en acceptatie van geestelijke gezondheidsproblemen, hoewel stigmatisering en misverstanden nog steeds bestaan – net zoals hier.

In veel islamitische culturen wordt psychische ziekte soms nog gezien als een teken van spirituele tekortkomingen of als een test van Allah. Dit kan leiden tot een voorkeur voor spirituele of religieuze geneeswijzen, zoals gebed en het zoeken van hulp bij religieuze leiders, boven of naast medische behandelingen.

Imams en andere religieuze leiders spelen een belangrijke rol in de gemeenschap en kunnen invloedrijk zijn in het vormen van attitudes ten opzichte van gezondheid en ziekte. Er is een toenemende beweging onder religieuze leiders om meer onderwijs over geestelijke gezondheid te bevorderen en gemeenschappen aan te moedigen om medische hulp te zoeken.

Islam moedigt het zoeken naar genezing aan en beschouwt medische behandeling als een vorm van respect tonen voor het lichaam dat Allah heeft geschonken. Moderne medische behandelingen, inclusief medicatie en psychotherapie, worden in veel islamitische gemeenschappen geaccepteerd als passende manieren om ziekten, waaronder bipolaire stoornis, te behandelen.

Hoewel er vooruitgang is geboekt, blijft het stigma rond geestelijke gezondheidsproblemen een uitdaging binnen veel islamitische gemeenschappen – net zoals hier. Dit kan leiden tot vertragingen in het zoeken naar hulp of in het ontvangen van adequate zorg. Gemeenschapseducatie en outreach-programma’s, vaak ondersteund door religieuze en gemeenschapsleiders, zijn cruciaal om bewustzijn te verhogen en stigma’s te verminderen.

Hope this helps A.!

Groet,

Jim

Beantwoord door: Jim van Os op 16 april 2024

Gerelateerd

Meer over

Bipolariteit, manie, hypomanie
religie

Lees ook