Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

Expert Avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Spreekt men van bipolariteit als een manie is veroorzaakt door een antidepressivum?

Vraag

Mijn recidiverende depressie met psychotische kenmerken is behandeld met een antidepressivum. Toen dat niet voldoende effect had is lithium toegevoegd, toen dat ook nog niet voldoende werkte is lamotrigine toegevoegd. Dit had goed effect.

Na bijna een jaar kreeg ik last van abnormale achterdocht, wat ook gezien wordt als (hypo)manie. Ik weet dat de combinatie van een antidepressivum met lithium een (hypo)manie kan veroorzaken.

Indien dit zich heeft voorgedaan, blijf ik dan zitten met een bipolariteit?

Antwoord

Beste F.,

Dank voor je vraag!

Over het algemeen geldt dat het doorschieten in een hypomanie of manie als gevolg van medicatie (zoals een combinatie van een antidepressivum en lithium) een zogenoemde ‘door medicatie geïnduceerde manie’ of ‘door medicatie geïnduceerde hypomanie’ wordt genoemd.

Het optreden van een door medicatie geïnduceerde manie of hypomanie betekent niet noodzakelijkerwijs dat iemand een blijvende bipolaire stoornis heeft. Echter, het kan wel een aanwijzing zijn dat iemand vatbaar is voor dergelijke stemmingswisselingen, en sommige artsen beschouwen een door medicatie geïnduceerde manie als een diagnostisch teken van een onderliggende bipolaire gevoeligheid waar je rekening mee moet houden.

Samengevat: het is dus niet zo dat je door de medicaties een blijvende bipolariteit kan krijgen. Het is wel zo dat een door medicatie geïnduceerde manie of hypomanie een aanwijzing kan zijn dat er sprake is van een onderliggende bipolaire stemmingsgevoeligheid.

Hope this helps!

Greetz Jim

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 50-65
Beantwoord door: Jim van Os op 27 september 2023

Gerelateerd

Meer over

antidepressiva
Bipolariteit, manie, hypomanie
Medicatie

Lees ook