Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Wanneer adviseert u medicatie bij bipolaire stoornis?

Vraag

Wanneer adviseert u (blijvend) gebruik van medicatie bij iemand met een bipolaire stoornis?

Antwoord

Hey J.,

Goede vraag! Er is geen keihard afkappunt of zo – het verschilt enorm van persoon tot persoon. Maar in het algemeen zijn de volgende dingen belangrijk bij de beslissing:

Ernst en Frequentie van Episoden. Als iemand frequent ernstige manische of depressieve episoden heeft, kan langdurige medicatie noodzakelijk zijn om stabiliteit te bieden en toekomstige episoden te voorkomen of te verminderen.

Respons op Medicatie. Als je als patiënt positief reageert op de medicatie en deze helpt om symptomen effectief te beheersen zonder ondraaglijke bijwerkingen, dan wordt vaak geadviseerd om deze voort te zetten.

Geschiedenis van Zelfbeschadiging of Suïcidale Gedachten. Cliënten die een geschiedenis hebben van zelfbeschadigend gedrag of suïcidale gedachten kunnen baat hebben bij langdurige medicamenteuze behandeling om hun veiligheid en stabiliteit te waarborgen.

Impact op Dagelijks Leven en Functioneren. Als de bipolaire gevoeligheid significant interfereert met het dagelijks leven, werk, relaties en het algemeen welzijn, kan langdurige medicatie helpen om een meer functioneel en beheersbaar leven te leiden.

Voorkeur van de Persoon. De beslissing over medicatiegebruik moet altijd in samenspraak met de persoon zelf worden genomen, waarbij rekening wordt gehouden met hun voorkeuren, zorgen en levensstijl.

Monitoring en Evaluatie. Langdurig medicijngebruik vereist regelmatige monitoring en evaluatie om effectiviteit te beoordelen en bijwerkingen te managen.

Risico’s van Stoppen met Medicatie. Het plotseling stoppen of inconsistent gebruik van medicatie kan leiden tot terugval of verergering van symptomen. Dit risico is een belangrijke overweging bij de beslissing om langdurig medicatie te gebruiken.

Dus deze factoren kun je gebruiken bij beoordelen voor jezelf!

Greetz Jim

Beantwoord door: Jim van Os op 25 januari 2024

Gerelateerd

Meer over

Bipolariteit, manie, hypomanie
Medicatie

Lees ook