Veel gezochte termen

Medicatie voor de bipolaire stoornis

Auteur

Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc, en psychiater bij GGZinGeest en Altrecht. Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD). 

Medicatie voor de bipolaire stoornis

Medicatie bij een bipolaire stoornis helpt om je stemming te stabiliseren. Een stemmingsstabilisator als Lithium kan je stabiliseren.

Medicatie kan bij een bipolaire stoornis helpen om de stemming te stabiliseren. Welke medicijnen je het beste kunt gebruiken, hangt af van de (overige) klachten. Bij een manische-depressie wordt vaak lithium voorgeschreven, een stemmingsstabilisator.

Lees over welke medicatie ingezet kan worden voor manie, manische depressie en welke medicatie vaak wordt ingezet als onderhoudsbehandeling.

Medicatie voor Manie

Omdat een manie ernstige gevolgen kan hebben voor zowel de persoon zelf als zijn of haar omgeving worden vaak krachtige middelen ingezet, waarbij effectiviteit op de korte termijn zwaarder weegt dan eventuele bijwerkingen.

Antipsychotica en lithium

De meest effectieve behandeling bij een manie is behandeling met antipsychotica. Als de manie niet heel ernstig is, kan ook voor een stemmingsstabilisator zoals lithium worden gekozen. Veel mensen hebben in een manische fase slaapproblemen, deze kunnen tijdelijk worden behandeld door slaapmedicatie toe te voegen.

De combinatie antidepressiva en een stemmingsstabilisator is niet gunstig. Het kan leiden tot een manische episode en verergering van de klachten, hier moet dus ook mee worden opgepast

Hoelang voor een positief effect merkbaar is

Als een ingezette behandeling met medicatie niet binnen twee weken tot een positief effect leidt, moet er een andere strategie worden gekozen. Bijvoorbeeld door de dosering te wijzigen, of door van medicatie te wisselen.

Respons

Bij een goede respons wordt de behandeling over het algemeen twee tot zes maanden met dezelfde medicatie voortgezet. Hierna moet in overleg worden besloten of doorgaan met medicatie nodig is, of er kan worden afgebouwd.

Medicatie voor Manische depressie

Een depressieve episode horende bij een bipolaire stemmingsstoornis wordt ook wel een manische-depressie genoemd. Dit type depressie is anders dan een ‘gewone’ depressie, ook wel unipolaire depressie genoemd, in die zin dat hij vaak vooraf gegaan wordt door een manie.

Antidepressiva in combinatie met een stemmingsstabilisator (en soms een antipsychoticum)

De behandeling van een manische depressie (of bipolaire depressie) blijkt vaak minder eenvoudig doordat antidepressiva veelal minder effectief zijn en bij sommige mensen juist klachten verergeren. Antidepressiva worden dan ook niet alleen voorgeschreven, maar altijd in combinatie met een stemmingsstabilisator en soms een antipsychoticum. Van quetiapine en olanzapine is bekend dat ze effectief kunnen zijn bij een manische depressie en worden als eerste-keus beschouwd.

Respons

Als de medicatie niet binnen vier tot zes weken voor verbetering zorgt, moet ook hier een andere strategie worden gekozen.

Medicatie voor onderhoudsbehandeling

Eerste keus

Lithium is het eerste-keus middel voor een preventieve onderhoudsbehandeling, die er op gericht is om een nieuwe manische en depressieve episode te voorkomen.

Tweede keus

Tweede keus zijn valproinezuur en lamotrigine, en de antipsychotica quetiapine en olanzapine.

Lithium is vaak effectief

Uit onderzoek blijkt herhaaldelijk dat lithium effectief is, wel is het belangrijk om regelmatig de bloedwaardes te laten controleren. Lithium is in hoge doseringen schadelijk en kan tot een lithiumvergiftiging leiden.

De duur van een onderhoudsbehandeling is moeilijk in te schatten en verschilt per persoon. Over het algemeen is het tenminste twee tot vijf jaar, in sommige gevallen voor de rest van het leven.

Heb je een vraag over welke medicatie bij bipolaire stoornis?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Meer weten over de bipolaire stoornis?

Kenbis biedt veel informatie:. KenBiS, het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, streeft ernaar in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren.

Wil je PsychoseNet steunen?

Wordt donateur en help ons om mooie projecten te realiseren.