flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
Bipolaire stoornis en ADHD | eSpreekuur * PsychoseNet.nl

Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

Expert Avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam UMC), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Wie kan objectief kijken naar mijn twee diagnosen: ADHD en bipolaire stoornis?

Vraag

Beste Ralph Kupka,

Omdat ik enkele keren ontregeld ben geweest – compleet met opname – heb ik de diagnose bipolaire stoornis type I als hoofddiagnose gekregen. Zo werkt het blijkbaar, ik vind het zelf heftig dat dat een blijvend etiket is.

Ik slik op het moment een onderhoudsdosering Depakine van 750 mg. In het dagelijks leven heb ik echter veel meer last van ADHD-symptomen: chaos in huis en hoofd, moeite me te oriënteren, geheugenproblemen, snel een overdosis aan prikkels… En leidde een stapeling van prikkels mijns inziens ook tot de eerdere ontregeling.

Hoe/waar kan ik die twee diagnosen op een objectieve manier uit elkaar trekken en een frisse blik krijgen? Met andere woorden, waar vind ik expertise die buiten het label/eigen specialisme kijkt?

Ik ervaar tot nu toe helaas veel kokervisie.

Antwoord

Beste E.,

Kennelijk is bij de ontregeling waarvoor je werd opgenomen de diagnose ‘manische episode’ gesteld, en dan worden de klachten geclassificeerd als bipolaire stoornis type I. Of dat in jouw geval juist is kan ik natuurlijk niet beoordelen.

Niet zelden hebben mensen met een stemmingsstoornis ook verschijnselen van ADHD. Dat wordt dan vooral duidelijk als er geen manische of depressieve verschijnselen zijn. Ook dit vergt een gedegen diagnostiek om een behandeladvies te geven. Belangrijk is dus dat die twee classificaties elkaar niet uitsluiten, en dat sommige klachten ook overlappen.

Waar het om gaat is eigenlijk niet zozeer hoe we het noemen, maar waar jij last van hebt en wat daarvoor de meest passende behandeling is. Bij bipolaire stoornissen gaat het in tweede instantie vaak om een preventieve behandeling om nieuwe stemmingsepisoden te voorkomen. Vraag je behandelaar nog eens om een toelichting.

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 50-65

Beantwoord door: Ralph Kupka op 5 maart 2021

Gerelateerd

Meer over

Bipolariteit, manie, hypomanie
Diagnostiek

Lees ook