Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en daarnaast bestuurslid van de Alliantie Kwaliteit GGZ (Akwa).”

Psychose, suïcidaliteit en op afstand zijn

Vraag

Mijn zoon heeft ernstige psychotische symptomen sinds enkele weken. Hij is bekend met ASS/ADD en PTSS. Sinds de symptomen is de ingezette EMDR i.v.m. traumaverwerking stopgezet. In de afgelopen weken is hij 4 maal gezien en heeft een psychiater een antipsychoticum voorgeschreven.

Mijn vraag: mijn zoon is alleen op zijn kamer in een studentenflat omdat dit in zijn optiek het rustigste is. Ik maak me enorme zorgen daar hij eerder suïcidale gedachten heeft geuit. Wat is de beste manier van handelen voor mij?

Antwoord

Dat is een vervelende situatie. In dergelijke gevallen moet je eigenlijk elke dag even contact houden (hetzij telefonisch of even langsgaan). Vraag op niet-indringende wijze hoe het met hem gaat, en naar zijn zorgen en eventuele suïcidale gedachten. Het is voor veel mensen een opluchting als ze daarover kunnen praten zonder dat iedereen meteen in paniek raakt.

Kennelijk voelt je zoon zich op zijn eigen kamer nog het prettigs. Ook zou ik in overleg met je zoon contact leggen met de behandelend psychiater voor zover dat nog niet is gebeurd. Dat maakt de drempel lager voor overleg als je dat nodig acht.

Vriendelijke groet, Ralph Kupka

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 55
Beantwoord door: Ralph Kupka op 7 oktober 2019

Gerelateerd

Meer over

Psychosegevoeligheid
suicidale gedachten

Lees ook