Main content

Vraag

Is psychosegevoeligheid een ziekte en kun je je hiermee aanmelden bij het doelgroepregister voor werken met een arbeidsbeperking?

Antwoord

Hey D.,

Dank voor je vraag!

Psychosegevoelig zijn op zich niet (we zijn allemaal tot op zekere hoogte psychosegevoelig) - het gaat er om in hoeverre er beperkingen zijn opgetreden in het kader van de psychosegevoeligheid.

Paar dingen zijn belangrijk!

De doelgroep voor het register is:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV;
  • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening);
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

De Gemeente of het UWV stelt vast of iemand tot de doelgroep behoort. Mensen die onder de Participatiewet vallen, kunnen op drie manieren in het doelgroepregister komen:

  1. Het UWV heeft vastgesteld dat ze tot de doelgroep banenafspraak horen;
  2. De gemeente heeft vastgesteld dat iemand die onder de Participatiewet valt, op de werkplek een loonwaarde onder het wettelijk minimumloon (WML) heeft. Dit heet de Praktijkroute;
  3. Het UWV neemt leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zonder beoordeling op in het doelgroepregister als zij zich schriftelijk hebben aangemeld.

Hoop dat je hiermee iets kunt! Anders goed om het aan de trajectbegeleider c.q. maatschappelijk werker te vragen bij de ggz-instelling waar je bent....

Groet Jim

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Jim van Os op 24 april 2020
  • Deel deze pagina: