Main content

Vraag

Beste Timo,

Ik ben een vrouw van 67 jaar en heb 46 jaar geleden een zeer ernstige schizofrene psychose doorgemaakt. U spreekt over ‘spiritualiteit’, maar wat betekent dit in negatieve zin? Ik heb namelijk een ‘bad trip’ doorgemaakt met zeer negatieve beelden over seksualiteit, religie, nazisme en kanker, zonder geestverruimende middelen te hebben gebruikt.

Het was een horrorfilm en ik ben platgespoten met medicijnen die ik nog steeds gebruik (een depot Cisordinol 200 mg, eens per maand).

Ik heb nooit kunnen begrijpen wat dit alles betekent voor hoe ik in elkaar zit en hoe ik getraumatiseerd ben in mijn jeugd.

Zal dit ooit opgelost worden?

Antwoord

Beste,

Wat een indringende levensfase (de psychose) en levensverhaal! En wat goed dat u deze vraag voorlegt.

Het is een valkuil om te denken dat religie en spiritualiteit per definitie positief uitpakken. Het risico kan ontstaan dat mensen, en ook u, tekort wordt gedaan. Dat is zeker niet de bedoeling van ons in onze poging om zingeving, religie en spiritualiteit te bespreken.

Helaas is het zo dat spirituele ervaringen niet altijd positief of prettig zijn. In tegendeel. Het kunnen zeer negatieve ervaringen zijn die heel belastend zijn. Daar weet u helaas alles van. Sowieso kan de rol die religie en geloof in iemands dagelijks leven spelen, belastend en beperkend zijn.

In de GGZ is lang, en zeker ook vroeger, de aanpak geweest dat er alleen wordt gekeken naar het bestrijden van psychosegevoeligheid. De inhoud en thema's die vervlochten zitten in de psychotische ervaringen werden, en worden nog altijd, vaak terzijde gelegd in de reguliere GGZ.

Tegenwoordig is er gelukkig meer openheid om ook de inhoud van ervaringen en onderliggende trauma's te bespreken en eventueel te behandelen.

In algemene zin kun je zeggen dat in de wereld van religie en spirituele ervaringen doorgaans algemene thema's van het bestaan voorkomen. Zoals de thema's rond licht en donker, leven en dood, goed en kwaad, soms ook God en duivel. Aan de negatieve zijde kunnen de negatieve beelden overheersen. Dan kan spiritualiteit heel bedreigend worden, zeker als ervaringen worden versterkt door psychotische vervormingen.

Het kan heel goed zijn dat uw psychotische reactie van 46 jaar geleden een menselijke respons is geweest op trauma's in uw levensverhaal, vanuit het in zichzelf neutrale gegeven dat u een psychosegevoeligheid heeft. En dat het bestempelen met de diagnose schizofrenie met levenslange medicatie niet de enige mogelijkheid is om ermee om te gaan. Ik durf zo op afstand niets over uw persoonlijke situatie met zekerheid te zeggen, ook niet op de vraag of het ooit opgelost zal worden.

Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om de vragen die u heeft open te kunnen bespreken met een behandelaar.

Veel succes en hartelijke groet,

Timo


Logo biografie Timo van Kempen

Timo van Kempen heeft ruim 30 jaar werkervaring in de GGZ als verpleegkundige, sociotherapeut en runningtherapeut. Ook werkt hij als Logotherapeut en Geestelijk Verzorger. Zijn expertisen bij PsychoseNet zijn vragen over zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit en religie.

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 65+
Beantwoord door: Timo van Kempen op 31 augustus 2020
  • Deel deze pagina: