Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en daarnaast bestuurslid van de Alliantie Kwaliteit GGZ (Akwa).”

Wat kan ik doen aan stemmingsschommelingen tijdens menstruatie?

Vraag

Ik voel veel stemmingsschommelingen tijdens mijn menstruatie.

Wat kan ik hieraan doen, en zal de anticonceptiepil helpen?

Antwoord

Beste G.,

Stemmingswisselingen rondom de menstruatie (als die sterk zijn spreekt men wel van perimenstrueel syndroom, PMS) komen bij veel vrouwen voor. Een anticonceptiepil (er zijn meerdere soorten met uiteenlopende combinaties van hormonen verkrijgbaar) kan een verbetering geven. Bij sterke klachten kunnen ook bepaalde antidepressiva worden gebruikt.

Het officiële advies uit de Richtlijn Prementrueel Syndroom over het gebruik van een anticonceptiepil is:

De werkgroep heeft literatuuronderzoek gedaan naar de effectiviteit van het traditionele combinatiepreparaat ten opzichte van een placebo bij vrouwen met PMS. Op basis van de resultaten van de literatuuranalyse vermindert OAC PMS-klachten in vergelijking met Placebo bij vrouwen met PMS. Het gewicht van bewijs werd als hoog beoordeeld. Bespreek dat OAC met of zonder drospirenon effectiever zijn dan placebo bij de behandelingen van PMS. Adviseer bij voorkeur een 2de generatie OAC of OAC met drospirenon als behandeling van premenstruele klachten.

Bespreek met je huisarts of het gebruik van een anticonceptiepil bij jou zinvol kan zijn. Alle medicijnen hebben immers ook bijwerkingen en risico’s.

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka

Beantwoord door: Ralph Kupka op 20 november 2023

Gerelateerd

Meer over

Bipolariteit, manie, hypomanie

Lees ook