Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en daarnaast bestuurslid van de Alliantie Kwaliteit GGZ (Akwa).”

Suicide en psychische stoornis: Statistiek

Vraag

U gaf mij aan in een vorig antwoord dat mijn cijfers over de toename van zelfdoding sterk overdreven zijn. De cijfers heb ik hier gevonden:

In 1950 waren er 197 zelfdodingen met reden “psychische stoornis”. In 2017 waren dat er 1089. Dat is in ieder geval meer dan een drievoud (met inbegrip van de toename bevolking). Als men euthenasie bij psychisch lijden meerekend als een vorm van zelfdoding, zijn de aantallen nog hoger.

Men zou verwachten, dat het in ieder geval gelijk zou blijven of verminderen als men ervan uitgaat dat de zorg binnen de psychiatrie beter is dan 1950.

De toename van 2000% (20 keer) bij schizofrenie heb ik hier gevonden: Een toename van 0,5% tot 10%. Het is logisch als men ervan uitgaat dat neuroleptica als therapeutisch doel heeft om een vorm van parkinsonisme op te wekken in de patiënt.

Als u betere statistieken heeft, kunt u mij dan inlichten waar ik die kan vinden?

Antwoord

De cijfers van het CBS geven inderdaad een duidelijk stijging van het aantal suïcides in de totale bevolking (2x zoveel in 2017 dan in 1950) en ook die worden toegeschreven aan een psychische aandoening. Een samenhang met de opkomst van de farmacotherapie (door of ondanks) is niet duidelijk. Zorgelijk is het wel.

Bij de historische vergelijking door Healy e.a. van opgenomen patiënten met psychose in Wales in de perioden 1875-1924 en 1994-1998 (20x zoveel in de laatste periode) zijn een aantal methodologische kanttekeningen geplaatst door Turner, zoals de vraag of die twee groepen wel echt vergelijkbaar zijn, en de manier waarop sterfgevallen toen en later werden gerapporteerd:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16507963

Er is in de Nederlandse psychiatrie de laatste jaren een toenemende aandacht voor (voorkomen van) suicide, zoals het initiatief 113 online van de onlangs overleden psychiater Jan Mokkenstorm. Dat verdient veel lof en navolging.

Zie ook: Zelfdoding: overzicht van blogs, video’s, boeken en hulp

Vriendelijke groet, Ralph Kupka

 

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 66
Beantwoord door: Ralph Kupka op 22 augustus 2019

Gerelateerd

Meer over

overige onderwerpen

Lees ook