Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en daarnaast bestuurslid van de Alliantie Kwaliteit GGZ (Akwa).”

Verband tussen bipolaire stoornis en en stemmingsstoornissen?

Vraag

De laatste tijd valt er steeds meer te lezen over een mogelijke rol van het immuunsysteem bij de bipolaire stoornis. Nu heb ik sinds een tijdje klachten die kunnen wijzen op een vorm van reuma. Onderzoek hiernaar is nog niet afgerond. Maar ik weet al wel dat veel van de medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van reuma het immuunsysteem onderdrukken.

Is dit, gezien de rol van het immuunsysteem bij depressie, nou een bijkomend voordeel van de medicijnen die ik mogelijk moet gaan slikken in de toekomst of juiste een nadeel?

Antwoord

Het verband tussen het immuunsysteem en stemmingsstoornissen is een onderwerp van veel wetenschappelijk onderzoek. Dat gaat ook over de invloed van medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden.

Het onderzoek heeft nog niet geleid tot concrete aanbevelingen voor de behandeling, dus je vraag daarover is niet zomaar te beantwoorden.

Bij een combinatie van depressieve klachten en reuma is het van belang om beide aandoeningen zo goed mogelijk te behandelen. Of de keuze van een bepaald medicijn voor reuma gunstig of ongunstig uitwerkt voor de stemming hangt af van het bijwerkingenprofiel. Dit moet de voorschrijver goed bekijken en dan afwegen wat de beste keuze is.

Vriendelijke groet, Ralph Kupka

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 49
Beantwoord door: Ralph Kupka op 1 april 2019

Gerelateerd

Meer over

Medicatie

Lees ook