Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Is verblijf in een isoleercel te voorkomen, en hoe doe je dat?

Vraag

Ik las onlangs het boek ‘Kortsluiting in mijn hoofd‘ van Brenda Froyen. Ik heb zelf een dochter die tijdens een opname in een isoleercel heeft gezeten.

Is verblijf in een isoleercel nu altijd te voorkomen, en hoe doe je dat?

Antwoord

Beste L.,

Goede vraag!

Het is nog niet altijd te voorkomen maar we moeten wel hier op weg naar zijn.

Het is zeer begrijpelijk en lovenswaardig dat je bezorgd bent nadat je dochter onlangs in de isoleercel heeft verbleven tijdens een psychiatrische opname. Je vraagt je nu af hoe zo’n situatie in de toekomst kan worden voorkomen. Er zijn verschillende benaderingen en maatregelen die kunnen helpen bij het voorkomen van een dergelijke situatie:

  • Eigen Kracht-conferentie. Een Eigen Kracht-conferentie kan helpen bij het mobiliseren van de steun en hulpbronnen van je dochter, zoals familie, vrienden en professionele hulpverleners, om samen te werken aan een plan om dwangopname en het gebruik van isoleercellen te voorkomen.
  • Peer-supported Open Dialogue. Deze benadering betrekt alle belanghebbenden, zoals je dochter, familieleden, zorgverleners en ervaringsdeskundigen, in open en eerlijke gesprekken om gezamenlijk beslissingen te nemen over haar zorg en behandeling, wat kan helpen om dwangopname te voorkomen.
  • Betere samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Het verbeteren van de ‘social holding‘ door nauwere samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein kan zorgen voor betere ondersteuning en begeleiding voor je dochter, wat kan bijdragen aan het voorkomen van crises die tot dwangopname kunnen leiden.
  • Inzet van ervaringsdeskundigheid. Vroegtijdige en intensievere betrokkenheid van ervaringsdeskundigen kan je dochter helpen bij het ontwikkelen van effectieve copingstrategieën en het opbouwen van een ondersteunend netwerk om haar veerkracht te vergroten.
  • Tolerantie voor psychische problemen. Het bevorderen van een tolerantere samenleving ten opzichte van psychische problemen kan bijdragen aan het verminderen van stigma en discriminatie, wat kan leiden tot een grotere bereidheid om hulp en ondersteuning te zoeken voordat een crisis optreedt.
  • Mental Health First Aid. Het aanleren van mental health first aid aan het grote publiek kan mensen in de omgeving van je dochter in staat stellen om vroegtijdig tekenen van psychische problemen te herkennen en te reageren op een manier die de situatie niet verergert, wat kan helpen bij het voorkomen van dwangopname.
  • Individuele therapie en ondersteuning. Zorg ervoor dat je dochter toegang heeft tot passende therapie en ondersteuning die is afgestemd op haar specifieke behoeften, zodat ze kan werken aan het ontwikkelen van copingstrategieën en het opbouwen van een sterk netwerk van steun.
  • Crisispreventieplan. Werk samen met je dochter en haar zorgverleners om een crisispreventieplan op te stellen, zodat iedereen weet wat te doen in het geval van een crisis, en welke stappen kunnen worden genomen om dwangopname en het gebruik van isoleercellen te voorkomen.

Hope this helps en heel veel succes!

Groet,

Jim

Beantwoord door: Jim van Os op 18 april 2023

Gerelateerd

Meer over

Behandeling
isoleercel

Lees ook