Main content

Vraag

Hallo,

Een tijd terug ben ik gediagnosticeerd met depressie. Ik krijg daar nu behandeling voor bij de ggz.

Soms gebruiken ze ‘depressie’ en soms ‘depressieve stoornis’.

Kunt u het verschil uitleggen?

Bij voorbaat hartelijk dank.

Antwoord

Beste L.,

Dat is vooral een kwestie van taalgebruik. 'Depressie' is eigenlijk een heel brede term, en betekent dat iemand een periode doormaakt met meer of minder ernstige sombere stemming, gebrek aan plezier in de gewone dingen, initiatiefloosheid, slapeloosheid, zelfverwijten, verminderde eetlust, geen zin in seks, concentratieproblemen, en vaak nog allerlei andere klachten. Soms is er sprake van suïcidaliteit, geen zin meer om verder te leven.

Depressie is anders dan je je gewoonlijk voelt, en ook anders dan verdrietig zijn of 'in de put zitten'. Eigenlijk is het een tijdelijke afname van je vitaliteit, je levenslust.

Met de term 'depressieve stoornis' wordt een psychische aandoening bedoeld die gepaard gaat met perioden van depressie die tenminste enkele weken (maar vaak langer) duren, en waarbij dat soms bij herhaling voorkomt in de loop van de jaren. Soms zit het ook in de familie. Het is een term uit de DSM-classificatie van psychische aandoeningen. Een goede informatiebron is de website www.thuisarts.nl, zoek daar op de term 'depressie'.

Ik hoop trouwens dat het weer goed met je gaat. Depressie is in de meeste gevallen een voorbijgaande aandoening, hoewel het best ernstig kan zijn en dan beslist behandeld moet worden.

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam UMC), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Meer informatie over depressie:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 0-20
Beantwoord door: Ralph Kupka op 1 juni 2022
  • Deel deze pagina: