Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Onze privacy is ook onze zorg! – Jim van Os

Blog Onze privacy is ook onze zorg!

Gisteravond werd in televisieprogramma Radar een zorgdebat over de kwestie ‘verzekeraars en privacy’ gevoerd. Zorgverzekeraars voeren meer en meer gedetailleerde controles uit om de kosten binnen de GGZ te drukken. Dit is hun goed recht maar hierbij wordt ook steeds vaker persoonlijke en gevoelige informatie ingekeken en verzameld, zonder dat daar expliciet toestemming voor is gegeven.

Dit is wat mij betreft een inbreuk op de privacy. In het onderstaande fragment leg ik uit waarom.

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, was zichtbaar gepikeerd over mijn stelling dat de datahonger van de zorgverzekeraars er toe leidt dat het gesprek in de behandelkamer tussen patiënt en hulpverlener steeds meer een publiek karakter krijgt.
Rouvoet ontkende simpelweg dat er sprake is van ‘datahonger’ en meende dat gegevens van patiënten met respect en met gevoel voor privacy worden behandeld.

Mijn vraag aan hem zou zijn: hoe is dat te rijmen met de huidige praktijk van dataverzameling?

Is het André Rouvoet niet bekend dat:

 • De symptomen van iedere patiënt in de GGZ verplicht (of anders krijg je een forse boete van de zorgverzekeraar) moeten worden gemeten voor en na de behandeling?
 • Dat deze symptoomscores moeten worden toegevoegd aan een megalomane database van een stichting van de zorgverzekeraars (Stichting Benchmark GGZ)?
 • Dat patiënten dit niet weten?
 • Dat niemand weet wat met deze data aan te vangen maar de kosten wel 20 miljoen per jaar zijn (zie de voorpagina nrc 18 mei)
 • Dat de data weliswaar geanonimiseerd zijn maar dat het wel gaat om gegevens over de seksualiteit, suïcidaliteit, verslaving, paranoia en dementie van alle mensen in Nederland die de GGZ bezoeken?
 • Dat dit dus kan worden beschouwd als de GGZ een publiek karakter geven?

Hoe is het mogelijk dat dit anno 2015 kan gebeuren? André Rouvoet heeft het volgens mij niet kunnen uitleggen.

Minister, onze privacy is ook onze zorg!

Huisarts Chantal van het Zandt riep gisteravond minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om de uitwisseling van medische gegevens tussen dokters en zorgverzekeraars beter te regelen in een nieuwe wettelijke regeling.
Een goede regeling waarborgt de privacyrechten van burgers en het beroepsgeheim van zorgverleners. De huidige regeling doet dit niet en is te vaag en te algemeen.

Bekijk de campagnewebsite Minister, onze privacy is ook onze zorg! voor meer informatie over de zaak en de brief aan de minister.

Photo credit: Team of paper people, Jeshu John, Designerpics.com

Reacties

8 reacties op “Onze privacy is ook onze zorg! – Jim van Os”

 1. Sander J Alkemade

  Het probleem bij de ziektekostenverzekeraars is vrij eenvoudig op te lossen. De arts rapporteert aan hen, dan checken zij het, voldoet de diagnose/behandeling aan de regels dan vergoeden ze, vervolgens vernietigen ze de diagnose of ze maken hem anoniem, zodat ze hem mee kunnen tellen in hun statistieken, en het is ze vanaf dan niet meer toegestaan, om van eerdere declaraties de reden op te slaan. Zodoende hou je als cliënt maar 1 dossier, namelijk het dossier bij je arts

 2. Moeder

  Beste Jim,
  Voor de zorg WMO (v.h.AWBZ) onlangs hele zorgdossier aan de gemeente moeten overhandigen om zorg (beschermd wonen) te kunnen continueren. Is dat dan normaal?

  1. Jim van Os

   Beste Moeder – ik denk van niet!

 3. Sophia

  Uit het stukje bij de Radar uitzending: http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/18-05-2015/verzekeraars-en-privacy/
  ‘Als de patiënt er niet op kan vertrouwen dat zijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld, zal deze steeds minder een beroep doen op de ggz.’

  Dat er steeds minder een beroep wordt gedaan op de ggz zal door de minister en de zorgverzekeraars niet als een urgent probleem worden ervaren. Dat mensen daardoor onbehandeld rondlopen en een klein aantal daarvan zal ontsporen, is een risico dat ze waarschijnlijk graag voor lief nemen, vooral met het oog op de op handen zijnde wet verplichte ggz (wvggz), waardoor mensen die vanwege een psychiatrische aandoening (dreigen te) ontsporen toch wel bij de ggz terechtkomen. Zorgmijders die zich om privacyredenen niet meer laten behandelen. maar geen overlast veroorzaken en ook geen gevaar zijn voorzichzelf of hun omgeving, zijn geen (zichtbaar) probleem en besparen de zorgverzekeraars een heleboel geld.

 4. Sonja Visser

  Ik krijg er geen duimpje in gepost Fabio dus bij deze ook een woordelijke ‘like’!

 5. Fabio

  Ik ben op zoek naar de ‘like’ knop…

  1. Z

   Ik vraag mij af wat staat er hier over in de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.

   Wat ik weet is het volgende :

   1. Iedereen heeft recht op rust en privacy. In de wet kunnen uitzonderingen staan. In de wet kan ook staan dat iemand anders uitzonderingen mag maken.

   2. De overheid mag persoonlijke gegevens van iemand niet zomaar gebruiken.

   3. Iedereen heeft er recht op te zien wat er over hem is vastgelegd. En kan gegevens laten veranderen als ze niet juist zijn.

   Als dit klopt wat ik weet, dan kunnen we gelijk het wetboek bij het grofvuil gooien

 6. erica irene van den akker

  Jim, je haalt me de woorden uit de mond! Een geweldig geformuleerde reactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *