Veel gezochte termen

Alles over depressie

Auteur

Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc, en psychiater bij GGZinGeest en Altrecht. Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD). 

Wat is depressie?

Pagina - Wat is depressie

In theorie kan iedereen een depressie ontwikkelen. Mensen met depressiegevoeligheid hebben tijdens een depressieve episode last van een combinatie van somberheid, minder energie, minder interesse, jezelf waardeloos voelen.

Iedereen kan last krijgen van depressie, ongeacht leeftijd, opleiding of etnische afkomst. Het zijn vaker vrouwen dan mannen die een depressie krijgen. Zo’n vijf procent van de mensen in Nederland heeft jaarlijks een combinatie van symptomen die past bij wat we ‘een depressie’ noemen. Het percentage mensen dat ooit in het leven een depressieve episode meemaakt, ligt veel hoger (meer dan 15%).

Een depressie gaat vaak voorbij, maar soms gaat dat niet vanzelf

Ongeveer de helft van de mensen met een depressie herstelt binnen drie maanden. Een ander deel, ongeveer één vijfde deel, kan er jarenlang last van hebben.

Ernst, duur en frequentie van een depressie

Depressieve episoden variëren sterk in ernst en impact. Bij een lichte depressie zijn er enkele depressieve symptomen en kunnen mensen met weinig hulp functioneren. Bij een matige of ernstige depressie zijn er meer klachten. Depressies verschillen ook in duur en frequentie. Bij ongeveer de helft van de mensen duurt een depressieve episode korter dan drie maanden. Bij 15 tot 20 procent van de patiënten heeft de depressieve episode een chronisch karakter en kan soms zelfs meerdere jaren duren.

Soms komt een depressieve episode maar één keer voor in iemands leven, maar vaak keert zo’n periode terug. De kans op herhaling is 50 tot 80 procent en die kan toenemen naarmate iemand meerdere episodes heeft doorgemaakt. Daarom is er bij de behandeling van een depressie steeds meer aandacht voor het voorkomen van een terugval.

Context van depressieve episoden

Soms zijn depressieve symptomen seizoensgebonden, denk maar aan de herfst- of winterdepressieve episode. Na een bevalling kan bij vrouwen een portpartum depressie optreden. Wie somber is gaat de wereld anders zien, soms zelfs zo sterk dat er psychotische symptomen optreden, zoals wanen en hallucinaties.

Bij bipolaire (of manisch-depressieve) gevoeligheid heeft de persoon zowel depressieve episoden als manische episoden, die zich afwisselen over de tijd. De meeste depressieve episoden gaan gepaard met gevoelens van angst en paniek: angstgevoeligheid en depressiegevoeligheid zijn ‘broertjes’ en moeten in combinatie worden bezien.

Verslaving en depressie gaan ook heel vaak samen en werken elkaar in de hand.

Stel je vraag over depressie in het eSpreekuur

Meer lezen over dit onderwerp?

In deze boeken die zijn geschreven door Jim van Os lees je meer over psychose, goede GGZ en herstel.

Gerelateerd

Meer over

Lees ook