Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Eigenlijk zegt u dat u dood wilt - Paul van Hoek

Auteur:

Paul van Hoek en Frans Brinkman

Uitgever:

Uitgeverij de Graaff

Verschijningsdatum:

April 2017

Eigenlijk zegt u dat u dood wilt – Paul van Hoek

De rode draad in dit boek is dat het gesprek met een suïcidale cliënt een aantal belangrijke stappen kent.

Het signaleren en onderzoeken van suïcidaliteit en het voorkomen van een suïcidepoging. Ieder moment in het gesprek ben je met alle stappen bezig, maar om tot een effectieve preventie te komen is het noodzakelijk dat je de stappen in volgorde doorloopt. Je kan niet aan het temperen van de suïcidaliteit beginnen voordat je expliciet contact hebt met de cliënt over zijn doodswens. Je kunt niet aan preventie van suïcide beginnen als de ernst van het suïcidevoornemen onduidelijk is. Dat klinkt logisch, maar de neiging om achteraan te beginnen is groot, waardoor het gesprek te snel oplossingsgericht en mogelijk vluchtig wordt.

De gespreksvoering sluit direct aan bij de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (MDR). Met dit boek geven de auteurs praktische handvatten voor het type gespreksvoering die in deze richtlijn als meest geschikt wordt aangewezen. De onderliggende ideeën zijn evidence based. De vaardigheden zijn practice based en komen voort uit jarenlange ervaring van de auteurs.

Dit boek is geschreven naar de Nederlandse situatie, maar we hopen dat ook Vlamingen er nuttig gebruik van zullen maken.


Paul van Hoek was werkzaam als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij een GGz-crisisdienst en is nu opleider/trainer op het gebied van sociale psychiatrie. Daarnaast werkt hij als POH-GGZ in een huisartsenpraktijk.

Frans Brinkman was eveneens werkzaam als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij een GGz-crisisdienst, trainer en docent. Hij is onder andere auteur van het boek ‘Individuele gespreksvoering’.

Meer lezen over suicidaliteit?