Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Auteur:

Arnold van Emmerik en Anja Greeven

Uitgever:

Boom

Verschijningsdatum:

3 november 2020

Handboek exposure – Arnold van Emmerik en Anja Greeven

Het handboek exposure faciliteert therapeuten in het beter begrijpen en uitvoeren van een exposure-interventie die niet alleen bij de cliënt soms spanning oproept, maar ook bij henzelf. Arnold van Emmerik en Anja Greeven willen met hun handboek zorgen voor zowel effectievere en kortere behandelingen als meer werkplezier.

De schijnbaar eenvoudige theorie en praktijk van exposure is bedrieglijk. Veel mensen met angstgerelateerde problematiek hebben baat bij exposure, maar lang niet alle therapeuten voeren deze therapievorm uit, of ze passen hem niet adequaat toe, waardoor therapiesucces uitblijft.

Exposure aan exposure

Arnold van Emmerik en Anja Greeven bieden met Handboek exposure een overzichtswerk waarin de theorie, evidentie en uitvoering van alle vormen van exposure beschreven staan. Ook bevat het registratieformulieren, behandelrationales en casuïstiek.

Anja Greeven over waarom je dit boek in je boekenkast moet hebben staan.

“De inleiding van dit boek is veelzeggend; ‘exposuretherapie is fascinerend’, en dat klopt!” – review op boompsychologie&psychiatrie.nl


Anja Greeven werkt als cognitief gedragstherapeut en senior onderzoeker aan de afdeling angststoornissen van PsyQ in Den Haag. Zij is specialismeleider angststoornissen van PsyQ. Ook is zij als docent verbonden aan de Universiteit Leiden.

Arnold van Emmerik is docent aan de UvA, hij zette de onderzoekspolikliniek PsyPoli op. Verder is hij voorzitter van de VGCt en de Stichting Tijdschrift voor Gedragstherapie en bestuurslid van P3NL (federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen).

Meer lezen over angst?