Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Boek koorddansers

Auteur:

Annemiek Dols, Moniek van Dijk, Carla Kogelman

Uitgever:

Boom uitgevers Amsterdam

Verschijningsdatum:

maart 2021

Koorddansers – Annemiek Dols, Moniek van Dijk, Carla Kogelman

Eén à twee procent van de Nederlanders is manisch-depressief. In elke kennissenkring zit dus wel iemand met deze aandoening, maar bijna niemand weet wie dat is. In dit boek laten mensen met een bipolaire stoornis zichzelf zien, in woord en beeld.

Het fotoboek Koorddansers, met prachtige zwart-witportretten en persoonlijke verhalen van patiënten, hun naasten en hun hulpverleners, laat een realistisch beeld zien van het leven met een bipolaire stoornis. Het toont de kwetsbaarheid én de kracht, het verdriet én de veerkracht.

Vincent van Gogh, Kanye West, Joost Zwagerman

Bijna iedereen heeft gehoord van deze of andere beroemde kunstenaars of artiesten die lijden of leden aan een bipolaire stoornis, ook wel manisch-depressiviteit genoemd. Desondanks is het een psychische ziekte die enorm eenzaam maakt. Er is veel onbegrip en schaamte, zowel bij de patiënten zelf als bij hun directe omgeving en binnen de samenleving als geheel. Daarom zoeken veel mensen te laat hulp. Door het stigma rond deze psychische klachten te doorbreken kunnen we de levens van hen die eraan lijden draaglijker maken, of zelfs redden. Dit boek wil daaraan bijdragen. Zowel onbekende als bekende Nederlanders laten zichzelf zien. Onder anderen Roos Schlikker (auteur en journalist), Cornelie Egelie (auteur van Pillendoos) en Ralph Kupka (psychiater) zijn geportretteerd en vertellen hun eigen verhaal.

Doorbreken van stigma is belangrijker dan ooit

Sinds de lockdown als maatregel tegen COVID-19 maakt de sociale isolatie mensen die gevoelig zijn voor stemmingswisselingen extra kwetsbaar voor een terugval in depressieve klachten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vooral het ervaren van eenzaamheid een risicofactor is. Het gaat dan om emotionele eenzaamheid gedefinieerd als het ontbreken van echt, goed, zinvol contact tussen mensen. Daarom is het doorbreken van stigma rondom psychische klachten juist nu actueler dan ooit.

‘Verstop je niet, verzwijg jezelf niet, maar ‘bring it out in the open’, die bipolaire stoornis – praat erover. En je mag boos zijn, je mag vinden dat er niet genoeg wordt gedaan, je mag allerlei gevoelens van onvrede en onmacht hebben. Maar vertel het, geef daar uiting aan en hou het niet voor jezelf, dompel het niet onder in een stilzwijgen dat per saldo niets oplevert.’ – uit het voorwoord van Bart Chabot


Annemiek Dols is psychiater en doet wetenschappelijk onderzoek naar veroudering bij mensen met een bipolaire stoornis.
Moniek van Dijk is sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en mede-initiatiefnemer van de Kenniscyclus, een groep behandelaars, onderzoekers en ervaringsdeskundigen die vragen uit de praktijk combineren met wetenschappelijk onderzoek.
Carla Kogelman is fotograaf en won met haar werk onder meer de World Press Award en de Zilveren Camera.