Main content

Boek - DW B Schreeuwen op de markt

Auteur: DW B

Uitgever: Uitgeverij Vrijdag

De laatste decennia valt een groeiende belangstelling op te tekenen voor teksten van psychisch kwetsbare auteurs. Gevestigde waarden bereikten al een publiek, maar veel geschriften circuleren nog onvoldoende of slechts in een weinig toegankelijke omgeving.

Curatoren Patrick Bassant, Jan Daems, Arnout De Cleene en Yves Petry gingen de uitdaging aan om deze op avontuurlijke wijze te ontsluiten.

Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur

Omlijst primair werk met essays, focust op ‘brute’ teksten en ontregelende beelden, en houdt (de term) ‘outsiderliteratuur’ kritisch tegen het licht.  Het vertrekpunt was de drang om te schrijven om niet te imploderen. Het resultaat is een excentrisch en eigenzinnig nummer.


DW B, het literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande & Belfort, is na De Gids het oudste literaire tijdschrift uit het Nederlandse taalgebied.

www.dwb.be

Meer lezen?

  • Deel deze pagina: