Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Trauma en ouderschap - Ruismaki en Friberg

Auteur:

Ruimsäki, Friberg, Keskitalo e.a.

Uitgever:

Uitgeverij Mens

Verschijningsdatum:

September 2021

Trauma en ouderschap – Ruismäki e.a.

Ouders die als kind zijn getraumatiseerd door verwaarlozing, mishandeling of misbruik traumatiseren vaak – ongewild en onbewust – ook hun kinderen. Hoewel deze ouders toegewijd zijn aan hun kinderen en ze de best mogelijke start in het leven willen bieden, lukt dat vaak niet vanwege hun eigen psychische wonden.

Het doel van de methode die in dit boek wordt aangereikt, is om de schadelijke intergenerationele gevolgen van trauma te voorkomen door ouders te helpen hun traumatische klachten beter te begrijpen en nieuwe manieren te vinden om met die klachten om te gaan.

Gaandeweg gaan ze hun triggers beter herkennen, leren ze deze op te vangen en vergroten ze hun vermogen om beter voor zichzelf te zorgen

Zodat ze een warme en veilige relatie met hun kinderen kunnen ontwikkelen. De uitleg van de theorie wordt gecombineerd met een diepgaande verkenning van verschillende emoties, waarbij de focus afwisselend ligt op de ouder, het kind en de interactie tussen hen.

De kern van het boek wordt gevormd door 24 hoofdstukken waarin de verschillende onderwerpen worden besproken die zowel geschikt zijn om in een individuele therapie als groepstraining te gebruiken. Elk onderwerp gaat vergezeld van oefeningen en taken om de individuele cliënt aan te sporen tot ervaringsgerichte reflectie.

De methode is aanvankelijk ontwikkeld om in een groepssetting toe te passen

In een inleidend en afsluitend hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe een groepstraining op basis van dit model kan worden opgezet.


De auteurs hebben gezamenlijk het project ‘Ernstig trauma en ouderschap’ begeleid in de periode van 2012 tot 2016 in het Trauma Centre Finland in Helsinki en Oulu. Voortbordurend op dit project schreven zij gezamenlijk het boek ‘Trauma en ouderschap’. Ze zijn allen vanuit hun eigen achtergrond binnen de geestelijke gezondheidszorg zeer betrokken bij het voorkomen van intergenerationele overdracht van trauma en het ontwikkelen van therapieën voor getraumatiseerde ouders.

Meer lezen over ouderschap en de GGZ?