Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Er rust stigma op psychose. Stigma kan gevolgen hebben voor hoe mensen over je denken: Vertel ik het wel of vertel ik het niet, Anita Hubner.

Auteur:

Anita Hübner

Uitgever:

Boom uitgevers Amsterdam

Verschijningsdatum:

maart 2021

Vertel ik het wel of vertel ik het niet? – Anita Hubner

Er rust nog steeds stigma op psychose. Stigma kan gevolgen hebben voor hoe mensen over je denken. Daar gaat het boek Vertel ik het wel of vertel ik het niet van Anita Hubner over. De inzichten over de mogelijkheden van mensen die leven met een psychische aandoening zijn de laatste jaren veranderd: deelnemen aan de maatschappij, zelfstandig wonen en werken, dat is het doel.

Nog steeds worden mensen die bijvoorbeeld een psychose hebben gehad in het beste geval gezien als kwetsbaar en in het slechtste geval als gevaarlijk. Wat vertel je dan als je gaat solliciteren of tijdens een date? In dit boek gaat psycholoog en ervaringsdeskundige Anita Hubner in op deze dilemma’s en biedt ze houvast aan iedereen die een psychische aandoening heeft (gehad).

Cijfers over de impact van het stigma op psychische aandoeningen

Dat stigma grote maatschappelijke en persoonlijke impact heeft, blijkt uit onderstaande cijfers:
• Bijna de helft van de Nederlandse bevolking maakt ooit in zijn leven een psychische aandoening mee, zoals depressie, angststoornis of autisme. Maar uit angst voor stigmatisering zwijgen veel mensen.
• Van alle mensen met een psychische aandoening vindt 72% dat de maatschappij weinig tolerant is.
• Zeven van de tien mensen met een psychische aandoening ervaren vooroordelen of discriminatie. Ruim zes op de tien Nederlanders onderschatten de omvang en de ernst van psychische aandoeningen.
• Vier van de vijf mensen met een psychische aandoening heeft door vooroordelen (zwak, dom, gevaarlijk) geen betaald werk en ruim de helft durft niet aan een intieme relatie te beginnen. Terwijl een ruime meerderheid wel een betaalde baan en een relatie wil.

Stigma kan grote gevolgen hebben voor hoe mensen over je denken

Dat blijkt uit het verhaal van Anita Hubner. ‘Wie eenmaal een psychose heeft gehad wordt nooit meer beter’, zei de psychiater tegen Anita. Zij was toen een 21-jarige psychologiestudent. ‘Je kunt beter je studie opgeven, begeleid gaan wonen en je richten op vrijwilligerswerk.’ Als Anita toen naar haar psychiater had geluisterd, was ze nooit psycholoog geworden. Gelukkig weten we inmiddels meer over psychoses en andere psychische aandoeningen dan vroeger en er is goede begeleiding beschikbaar voor mensen met een psychische aandoening. Toch rust er nog steeds een stigma op en is het niet alleen de maatschappij die stigmatiseert. Veel mensen met een psychische aandoening zijn zelf hard.


Anita Hubner is psycholoog en ervaringsdeskundige. Hubner zet zich in voor het tegengaan van het stigma en geeft hierover lezingen en trainingen in binnen- en buitenland. Ze geeft advies bij het College voor de Rechten van de Mens inzake het VN Verdrag Handicap als lid van de klankbordgroep. Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid werkte ze mee aan een onderzoek naar de zorg en veiligheid voor kwetsbare burgers met een ernstig psychiatrische beperking.

In 2018 was Hubner een van de tien geselecteerde sprekers voor de eerste pitchavond van TEDx Amsterdam Women met haar pitch ‘There is no gap between people with and without mental illness’. Ook werd ze in 2019 genomineerd voor de VIVA 400-award in de categorie wereldverbeteraars. Ze is één van de mediadeskundigen in ‘De Koffer van Rick’ (KRO-NCRV).

Meer lezen over psychose?