Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Auteur

Bram-Sieben

Bram-Sieben schrijft maandelijks een bijdrage voor Psychosenet. Hij is actief voor patiëntenvereniging Anoiksis. Ook is hij als  onderzoeksmedewerker betrokken bij HAMLETT en OPHELIA. Dat zijn twee grote Nederlandse onderzoeken naar het gebruik en afbouw van anti-psychotische medicijnen.

Bram’s kennismaking met de wetenschap – stemmen en taal

Bram hoopt meer bekendheid geven aan onderzoek rondom psychoses. Deze keer blogt hij over Hugo Corona Hernandez, over stemmen horen en taal.

Brams blogs hebben als doel meer bekendheid te geven aan het onderzoeksveld rondom psychoses. Eerder schreef hij ook over een onderzoeker, Hugo Corona Hernandez, nu probeert Bram zich meer op de inhoud van het onderzoek te focussen. Deze blog gaat over taalkenmerken van gehoorde stemmen en van gesproken taal bij mensen met psychische klachten.

Promovendus Hugo Corona Hernandez: Taalkenmerken van gehoorde stemmen en van gesproken taal bij mensen met psychische klachten. 

Hugo kreeg interesse in taal, de menselijke geest en het brein door persoonlijke ervaringen in zijn familie, door persoonlijke ervaring met mentale problemen en zijn interesse in poëzie. Door een artikel van Janna de Boer uit 2016 kreeg hij kennis van onderzoek naar taalcomponenten van stemmen horen. Via Janna en met zijn interesses is hij uiteindelijk promovendus/onderzoeker bij Iris Sommer geworden. 

Stemmen horen en taal

De onderwerpen van zijn 4 jarig onderzoek zijn het stemmen horen, dat vaak onderdeel is van psychoses, en gedesorganiseerde of verwarde spraak. Door technieken die taal automatisch, via de computer, kunnen verwerken, wordt objectief meten en analyseren van gedesorganiseerde spraak een belangrijk doel in het onderzoeksveld.

Hardop herhalen van stemmen

Het onderzoek van Hugo bevat vier artikelen. Voor het eerste artikel gingen deelnemers hun stemmen hardop herhalen. Dit werd opgenomen en uitgeschreven. Op basis van deze methode onderscheiden ze twee soorten stemmen. Uitgebreide stemmen, die vooral bij non-klinische stemmenhoorders worden waargenomen. En compacte stemmen, deze zijn korter, met meer negatieve inhoud en worden vaker bij patiënten waargenomen. Dit onderscheid kan helpen bij de behandeling. Dialoog interventies en praten met de stemmen is makkelijker voor de mensen die uitgebreide stemmen horen.

Negatieve inhoud van stemmen

Het tweede artikel ging over de negatieve inhoud van stemmen. Deze negatieve inhoud is een sterke voorspeller van ongemak en achteruitgang. Voor dit onderzoek werd de emotionele inhoud van de stemmen bepaald. De subjectieve ofwel de ervaren negativiteit werd bepaald. Ook werd een objectieve methode gebruikt, taal sentiment analyse, om de negativiteit te meten. Het ervaren ongemak werd hiermee in verband gebracht. Sentiment analyse gebruikt de computer om woorden negatief, neutraal en positief te labelen. Zoals verwacht werden er meer negatieve labels gevonden in de patiëntengroep en ook meer ongemak.

Gedesorganiseerde spraak

Hugo schreef het derde artikel over gedesorganiseerde spraak. Verwardheid of desorganisatie is een belangrijke eigenschap rondom psychose. Met cosinus gelijkenissen kan je bepalen of zinnen logisch zijn en vergelijkbaar. Daarmee meet je de waarschijnlijkheid dat een woord een ander woord opvolgt. Door specifiek naar de verbindingswoorden te kijken kon met 85% nauwkeurigheid onderscheid worden gemaakt tussen controles en mensen met een psychosegevoeligheid. 

Gesproken taal als indicatie

Het laatste artikel van het proefschrift van Hugo was meer beschouwend. Daarbij stelde Hugo dat in de psychiatrie gesproken taal beschouwd wordt als indicatie voor mentaal functioneren. Dat kan doorwerken in de betekenis ofwel de inhoud, in de vorm ofwel grammatica en in de akoestische kenmerken.

Herkennen van taal-kenmerken met computer

Door de computer te gebruiken is er veel mogelijk in het herkennen van deze kenmerken. Dat kan gebruikt worden om deze kenmerken in patiënten te beschrijven, voor het screenen van mensen op een afwijking van de norm, of zelfs bij het voorspellen van hallucinaties. Daarvoor moeten eerst geschikte meetbare kenmerken gevonden worden. Daarna een optimale manier om deze te meten. Daarbij kom je dan zaken tegen als betrouwbaarheid, bruikbaarheid, acceptatie en kosten.

Wetgeving, ethiek, privacy

Ook wetgeving, ethische vragen, privacy en andere uitdagingen moeten worden overwonnen. Het doel is om samenwerking aan te gaan met mensen met de ervaringen zelf, clinici en behandelaren om verder samen te werken om dit te realiseren.

Nieuw project

Een nieuw project waaraan Hugo werkt doet hij samen met Silvia, waar ik een paar blogs eerder over schreef. Daarvoor hebben ze geld ontvangen om een studie naar spraak te doen bij studenten die meerdere klachten kunnen hebben, ook angst en depressie bijvoorbeeld, niet alleen psychose.

Daarvoor verzamelen ze bij deze groep voor een maand lang stukken spraak, 3 keer per dag. Daarbij worden ook andere dingen gevraagd rondom mogelijke symptomen. De analyses zijn per individu en bij verschillende talen. Dat is een nieuwe uitdaging voor Hugo en zijn mede onderzoekers. 

Meer lezen van Bram-Sieben?

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Verder lezen over goede zorg en GGZ?

Onderstaande boeken zijn geschreven door hoogleraar Jim van Os. In deze eerlijke boeken lees je meer over psychose, trauma, de nieuwe GGZ, herstel en veel meer.

Reacties

Eén reactie op “Bram’s kennismaking met de wetenschap – stemmen en taal”

 1. Mooi deze ontwikkeling!!!
  Onze zoon van 27 jaar hoord/ hoorde stemmen sinds het roken van een Wietje toen hij 17 jaar was, hij zegt er momenteel mee om te kunnen gaan.
  Hij slikt al tijden 15 mg Olanzapine
  Hier wilt hij mee afbouwen; hij had de psychiater in Purmerend Parnassia gevraagd of hij mocht afbouwen, omdat hij zo vreselijk moe is. Hij wilt zo graag het arbeidsproces in.
  Leven tussen de mensen!

  Wij moeten zeggen dat we de behandeling; of eigenlijk krijgt hij geen behandeling, heeft hij ook geen plan van aanpak waar we ons over verbazen, verbazingwekkend is voor ons.

  Hij mag nu naar de 10 mg, en kreeg slaaptabletten voorgeschreven 😑
  Hij wordt over twee weken door een medewerkster van de GGZ gezien ‘of het goed gaat met hem’
  Gelukkig monitoren wij hem, maar we zijn geen psychologen.

  Echt te betreuren, dat hij geen goede zorg krijgt. Hij is een intelligente jongeman, die graag iets van zijn leven wilt maken

  Op de een of andere manier missen we steeds goede begeleiding.
  Kunnen jullie ons adviseren wat te doen, we doen er alles voor. Het betreft het leven van onze zoon en sinds tien jaren ook ons leven

  Waar kunnen we begeleiding vinden…
  Hopende op antwoord, danken we jullie bij voorbaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *