Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Een bureaucratisch monster – de GGZ heeft een imagoprobleem

Blog Een bureaucratisch monster

Sociale kwetsbaarheid. Hét kenmerk van de psychiatrische patiënt. Alle andere kenmerken zijn net zo variabel als bij ieder ander mens. Om aan die kwetsbaarheid én de onderliggende psychiatrische symptomen wat te doen, bestaat de GGZ.

De GGZ bestaat uit een bonte verzameling deskundigen

Deskundigen die zich steeds vaker moeten verantwoorden bij verzekeraars om zo te zorgen dat de instellingen van inkomsten worden voorzien. Die instellingen hadden voorheen te maken met een paar contractpartners. Nu zijn het er tientallen.

De aanbieders moeten onderhandelen. Met alle verzekeraars. Met alle gemeenten in hun regio.

Een bureaucratisch monster

Prestaties worden gemeten met ROM-metingen. Formulieren met allerlei informatie over de patiënt en zijn of haar vorderingen in de behandeling. Verzekeraars eisen dat van elke patiënt de zogenaamde DSM classificatie aangegeven wordt. Terwijl aan de bruikbaarheid van ROM en DSM steeds meer wordt getwijfeld.

De verzekeraars wedden in beide gevallen op het verkeerde paard. Gestreste medewerkers moeten alle handelingen minutieus rapporteren én ze worden verleid om een diagnoses te stellen die meer knaken opleveren. Ook als die niet bevorderlijk zijn voor het herstel van de patiënt.

En dan hebben we het nog niet gehad over de maatschappelijke impact van een DSM diagnose

Schending van het medische beroepsgeheim, is vaak direct of indirect aan de orde. Diagnoses zijn gewoon af te leiden uit de unieke prijzen voor een behandeling. De GGZ-diagnose kan bovendien gebruikt worden bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of levensverzekering. Zijn polisvoorwaarden op basis van een ‘DNA paspoort’ de volgende stap? Een schrikbeeld voor chronische patiënten.

Psychiatrische patiënten hebben al genoeg last van stigmatisering

Denk maar aan de beeldvorming die vooral wordt bepaald door de berichten over tragische voorvallen waarin altijd een verwarde persoon de dramatische hoofdrol speelt. Maar dé psychiatrische patiënt is niet gevaarlijk, overlast gevend of onbetrouwbaar.

Terwijl de psychiatrische patiënt wil herstellen, ruziën zorgaanbieders en verzekeraars om hun belangen veilig te stellen. Minister Schippers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de tweede lijn in de GGZ een veel sterkere positie heeft dan de verzekeraars. Zo ontstaat het risico dat de kwaliteit van zorg achter blijft. Voor het kabinet reden om de marktwerking verder te stimuleren.

De GGZ heeft een imagoprobleem. Je kunt toch ook met je buurvrouw gaan praten of het kost alleen maar geld. Alle reden om een objectieve doelmatigheidstoets op de GGZ los te laten. Tegelijkertijd hebben behandelaars het over de eigen regie van de cliënt. Zelf het dossier beheren. Zelf sturing geven aan de behandeling.

Als we écht willen bezuinigen op de GGZ, moeten ook verzekeraars investeren

In zorgpreventie. Cliënt-gestuurde voorzieningen zoals maatjesactiviteiten, lotgenotencontact en zelfregiecentra. Voor het geld van één intramurale opname of twee beschermd wonen-plaatsen kunnen honderd cliënten een maatje* krijgen. Het is wel een goed teken dat verzekeraars zoals Achmea hun best doen om ook het cliëntenperspectief op thema’s boven water te krijgen. Somatische zorg in de GGZ is zo tot een zeer nuttig en noodzakelijk speerpunt gepromoveerd.

Intussen heeft Tweede Kamerlid Bouwmeester het over borging van goede zorg en privacy. Onder andere door een effectieve codering van gegevens. Er moet een einde komen aan de onderhandelingen tussen verzekeraars en aanbieders over de hoofden van patiënten heen. Tijd voor échte eigen regie.

*een vrijwilliger uit de maatschappij


Heico Klumpen, vrijwillig belangenbehartiger GGZ cliënten.

vz st. Vriendendiensten Deventer e.o.
vz st. Cliëntenbond in de GGZ Deventer e.o.
vz Centrale Cliëntenraad Dimence Groep
vz Cluster GGZ van de WMO Raad Deventer

BewarenBewaren

Reacties

5 reacties op “Een bureaucratisch monster – de GGZ heeft een imagoprobleem”

 1. Kim Vos

  Jajajaaaa zo is het!! Zo disfunctioneel en de aandacht ligt totaal totaal niet meer op de goede plek! Mooi om te zien dat ook andere mensen zich inzetten om het ‘monster’ aan te pakken. Goed en realistisch beschreven, bedankt! Ps mocht je interesse hebben: op de fb pagina kimsdigitalefabeltjeskrant heb ik mijn visie van de geestelijke gezondheidszorg beschreven. Waarom de stempelkaart van de ggz niet werkt en separeren achterhaald is!

 2. Anki Raemaekers

  Zou het gewoon niet de tijd zijn dat er een basis gelegd wordt in het onderwijs. Dat mensen gewoon iets leren over relaties, zichzelf, hun geest – psyche – brein. Lijkt me toch tijd worden. Als je ziet hoe alles verloopt. Erg zinvol is dit alles niet en als ik de tendens bezie in hetgeen er van de jeugd verwacht wordt aan skills die ze nodig zouden moeten hebben in de ‘nieuwe tijd’. Dan is het model dat deze maatschappij momenteel ontwikkeld verre van hetgeen schijnbaar verwacht gaat worden.
  Kan alleen tot meer psychisch lijden voeren en mensen die uitvallen. Economisch gebeurt dit al aan de lopende band en ook daar zijn verklaringen voor, waar geen antwoorden voor ontwikkeld worden. Er is een levens grote kloof tussen ‘de vooruitgang’, de digitale wereld, de wetenschap en de inrichting van onze maatschappij.
  Het begint toch allemaal bij het feit dat een mens zich veilig wil voelen, affectie wil ondervinden, een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd heeft met voldoende voedsel.

  Voldoende onderzocht om een waarheid als een koe te zijn. Maar net als die koe die daar gewoon in de wei staat, een ‘alledaags’verschijnsel! Wordt er ook maar niet naar de essentiële voorwaarden gekeken die allereerst psychisch welbevinden zouden kunnen waarborgen.

  Helaas geldt dat voor inmiddels steeds grotere groepen niet.

  Ondertussen voorzien ‘we’ met zijn allen steeds meer machthebbers van steeds meer informatie over het fenomeen ‘mens’. En staan we gewoon toe dat enkele mensen een rijkdom ervaren waar anderen alleen van kunnen dromen. Iets van alle tijden dus – de geschiedenis is er niet voor niets -!

 3. Sonja Visser

  Bedankt voor je duidelijke oproep! Het wordt daarnaast tijd dat we regie nemen. Het is altijd een spel van regie nemen en regie krijgen…echter we gaan niet over de mate van regie die de ander ons geeft…we gaan wel over de regie die we zelf kunnen nemen. Conform de visie op eigen kracht, zelfregie en herstel: achter ons zelf gaan staan. Jouw oproep nodigt mij ook weer uit om meer achter mezelf cq onszelf als herstelbevorderende initiatieven te gaan staan.

 4. Rob van Kol

  Ik spreek regelmatig naasten die van ACT naar FACT gaan en die daar te horen krijgen dat de diagnose Schizofrenie is. Op zo’n moment stort de wereld in voor de GGZ klant en hun naasten.
  Er zou meer ruimte moeten komen om beter uit te leggen wat de toekomst mogelijkheden zijn en dat er altijd sprake is van Hoop en Herstel binnen de mogelijkheden van de GGZ klant.
  Jim legt dit prachtig uit in zijn filmpje.
  Gisteren tijdens de dag van GGZ Oost Brabant na Jim van Os zijn verhaal, gingen de hulpverleners na denken hoe beter dit konden uitleggen zodat er nog toekomst perspectief blijft bestaan.
  Jim bedankt voor jou prachtige en duidelijke verhaal en Bram wat een prachtig fimpje hier zullen veel van mijn naasten steun aan hebben.
  Met vriendelijke groet,
  Rob van Kol
  Ervaringsdeskundige naasten

 5. Kitty Kilian

  Helder verwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *