Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Werk aan de Winkel – Inloop en activiteiten rondom Participatie en Herstel

Woonzorgnet

Werk aan de winkel is een bureau voor participatie en herstel en een fijne werkplek met lekkere koffie. Het is een plek voor en door de (kwetsbare) inwoners van de gemeente Renkum en er worden allerhande mooie activiteiten georganiseerd.

Werk aan de winkel  is een initiatief van Woonzorgnet. Woonzorgnet is een zorgaanbieder die ondersteuning biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zijn er vragen op het gebied van wonen, werken, financiën, zingeving, participatie, samenleven, eenzaamheid, stigma en herstel?

Werk aan de winkel wil graag de kennis van de zorg en van het lokale netwerk delen om mensen verder op weg te helpen

Werk aan de Winkel biedt:

Participatie- en werkcoach
De participatie- en werkcoach is beschikbaar voor informatie, coaching en alle vragen rondom werk en arbeidsparticipatie. Samen met de coach kan er via een duidelijk omschreven traject aan de weg naar betaald werk of naar andere vormen van maatschappelijke participatie worden gewerkt.

Arbeidsparticipatie kan ook starten met een opleiding, cursus, met werkervaring via dagbesteding, vrijwilligerswerk of door eerst stappen te zetten richting participatie via aanbieders van sociale activiteiten. Ook hier kan Werk aan de Winkel bij ondersteunen.

Ervaringsdeskundige
De ervaringsdeskundige staat open voor uiteenlopende vragen en verhalen over het leven. De ervaringsdeskundige luistert en kan handvaten geven om de regie over het leven terug te pakken. Ook organiseert de ervaringsdeskundige bijeenkomsten op het gebied van herstel en zelfhulpgroepen.
 
Persoonlijk Begeleider / Woonbegeleider
Bij Werk aan de Winkel is een begeleider aanwezig waarmee  hulpvragen besproken kunnen worden. De begeleider kan helpen om verdere stappen te ondernemen om passende ondersteuning te ontvangen.

Budgetcoach
De budgetcoach kan ondersteunen bij financiële vragen en de weg wijzen en tips geven om grip te krijgen op financiële situaties.

Inwoners die al in zorg zijn bij Woonzorgnet komen ook bij Werk aan de winkel over de vloer om elkaar of een begeleider te zien.

Poster - Werk aan de Winkel

Wil je informatie voor jezelf? Heb je iemand in je naaste omgeving waarvan je ziet dat hij/zij problemen heeft maar vraagt diegene niet zelf om hulp?

Je bent van harte welkom om bij ons binnen te stappen.