Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Welke antipsychotica kun je het beste gebruiken bij schizofrenie?

Vraag

Welke klassieke antipsychotica kun je het beste gebruiken bij schizofrenie? En wat zijn de bijwerkingen ervan?

Antwoord

Hey V.,

Bij de behandeling van psychosen worden vaak antipsychotica gebruikt. Deze zijn onder te verdelen in twee hoofdcategorieën: klassieke (of typische) antipsychotica en atypische (of nieuwere) antipsychotica. De keuze voor een specifiek medicijn hangt af van verschillende factoren, waaronder de symptomen, bijwerkingenprofiel, en individuele respons op de medicatie.

Haloperidol (Haldol) is een van de meest bekende en veelgebruikte klassieke antipsychotica. Het wordt vaak gebruikt vanwege zijn effectiviteit in het controleren van psychotische symptomen.

Bijwerkingen van Haldol:

Extrapiramidale symptomen (EPS): dit zijn motorische bijwerkingen zoals rigiditeit, tremor, bradykinesie (vertraagde beweging), en acathisie (een gevoel van rusteloosheid).
Tardieve dyskinesie: een potentieel permanente bijwerking, gekenmerkt door onwillekeurige, repetitieve bewegingen, vooral rond de mond.
Sedatie: veel klassieke antipsychotica kunnen slaperigheid of sedatie veroorzaken.
Anticholinerge effecten: deze kunnen droge mond, wazig zien, obstipatie, en urineretentie omvatten.
Orthostatische hypotensie: een plotselinge daling van de bloeddruk bij het opstaan, wat kan leiden tot duizeligheid of flauwvallen.
Gewichtstoename en metabole veranderingen: hoewel minder vaak dan bij atypische antipsychotica, kunnen sommige klassieke antipsychotica leiden tot gewichtstoename en veranderingen in het metabolisme.

De keuze voor een specifiek antipsychoticum moet op individuele basis worden gemaakt, rekening houdend met de voorkeur van de patiënt, eerdere reacties op medicijnen, en het bijwerkingenprofiel.

Regelmatige monitoring door een arts is essentieel om de effectiviteit te beoordelen en mogelijke bijwerkingen te beheren. Bijwerkingen kunnen variëren per persoon en sommige mensen kunnen meer gevoelig zijn voor bepaalde bijwerkingen dan anderen.
Het is cruciaal om nauw samen te werken met een psychiater of andere zorgverlener om het meest geschikte medicatieplan te bepalen en aan te passen aan de behoeften van de individuele patiënt.

Hope this helps, voor meer informatie zie onze antipsychoticawijzer.

Greetz Jim

Beantwoord door: Jim van Os op 31 december 2023

Gerelateerd

Meer over

antipsychotica
Medicatie
Psychosegevoeligheid

Lees ook