Main content

Vraag

Vanwege een depressie een paar jaar geleden ben ik toentertijd 40 mg fluoxetine gaan slikken. Door omstandigheden is de dosis nu verhoogd naar 60 mg.

Deze dosis slik ik nu vier weken maar ik heb nog steeds erg veel last van bijwerkingen.

Hoelang kunnen deze bijwerkingen nog aanhouden?

Antwoord

Beste D.,

Voor fluoxetine is 40 mg een hoge dosis. Als die voor jou werkte dan is het de vraag of verhoging van de dosis naar de maximale dosis van 60 mg dan nog veel effect zal hebben. Uit onderzoek blijkt dat dit in het algemeen niet zo is. Wat die verhoging naar 60 mg wel met zich mee kan brengen zijn extra bijwerkingen. Het is daarom heel goed mogelijk dat de (nieuwe) klachten die je nu ervaart erger zijn geworden of zijn veroorzaakt door het verhogen van de dosis.

Als dat bij jou zo is dan zou verlaging van de dosis kunnen helpen om iets aan je klachten te doen. Als je behandelaar dat samen met jou wil uitproberen en de dosis niet in één keer met 20 mg wil verlagen, dan kan het ook in kleinere stappen van 10 mg. Bijvoorbeeld van 60 naar 50 mg fluoxetine en een week later van 50 naar 40 mg. Dat kan door het voorschrijven van afbouwmedicatie.

Als je behandelaar dat wil weten, dan is dit het onderzoek dat laat zien dat dosisverhoging van antidepressiva in de praktijk in het algemeen niet zinvol is:

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/TvP610-609_p615-625.pdf

Ruhe, H. G., Booij, J., van Weert, H. C., Reitsma, J. B., Franssen, E. J., Michel, M. C., & Schene, A. (2010). Dosisverhoging van SSRI\'S bij depressie; niet aan te bevelen in richtlijnen. Tijdschr Psychiatr, 52(9), 615-625.

Ik hoop dat dit antwoord je zal helpen om iets aan je huidige klachten te kunnen doen. Laat dit antwoord ook aan je behandelaar lezen.

Vriendelijke groet,

Peter


Logo biografie Peter Groot

Dr. Peter C. Groot, onderzoeker en ervaringsdeskundige, User Research Centre, Utrecht University UMC.

INFORMATIE OVER AFBOUWMEDICATIE: (taperingstrips, stabilisatiestrips, switch-strips en strips op maat) en hoe die kan worden voorgeschreven is te vinden op www.taperingstrip.nl (dit is een website van het User Research Center NL).

VERGOEDING VAN AFBOUWMEDICATIE: hierover is helaas nog steeds onduidelijkheid. Enkele zorgverzekeraars (met name DSW en ENO) vergoeden afbouwmedicatie, de meeste andere doen dat (nog) niet. Meer informatie hierover is te vinden bij de Vereniging Afbouwmedicatie, die strijdt voor vergoeding.

TIPS VOOR HET AFBOUWEN VAN MEDICATIE van Prof. dr. Jim van Os: https://www.psychosenet.nl/medicatie/medicatie-afbouwen/tips-voor-het-afbouwen-van-medicatie/

Meer informatie over medicatie:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 50-65
Beantwoord door: Peter Groot op 13 augustus 2021
  • Deel deze pagina: