Main content

Vraag

Kunt u iets zeggen over de duur van herstel na het stoppen met venlafaxine. Dit ging namelijk gepaard met enkele dagen van ernstige verwardheid (delier/psychose?) en suïcidaliteit. Dit was bij de laatste afbouwstap (37,5 naar 0).

Komen mensen op hun oude niveau terug qua cognitief functioneren en hoelang duurt dit herstel meestal?

Alvast dank en vriendelijke groet.

Antwoord

Beste A.,

Hoelang kan cognitief herstel duren na enkele dagen van verwardheid/suïcidaliteit na stoppen met een SNRI?

Op deze vraag kan ik je geen duidelijk antwoord geven omdat dit per persoon en per situatie heel erg kan verschillen.

Wat ik wel kan zeggen is dat het zéér onverstandig (!) is om in één keer met venlafaxine te stoppen vanaf 37,5 mg. Wie dat doet krijgt last van onttrekkingsverschijnselen. En die kunnen heel ernstig zijn. De suïcidaliteit/onttrekkingsdelier/psychose die je noemt zijn daarvan een voorbeeld. En die onttrekkingsverschijnselen gaan meestal niet binnen 'enkele dagen' weer over.

Verantwoord stoppen met venlafaxine doe je door dat geleidelijk te doen volgens een zogenaamd 'hyperbolisch' afbouwschema. Dat wil zeggen: de stappen waarmee de dosis wordt verlaagd worden naar het einde toe steeds kleiner.

Praktisch is dit alleen maar goed mogelijk als voor het afbouwen gebruik wordt gemaakt van afbouwmedicatie (taperingstrips). Want met de medicatie die de apotheker standaard kan leveren lukt het behandelaars in de praktijk niet goed hun patiënten tijdens het afbouwen goed te helpen. Dat komt doordat farmaceutische bedrijven nooit de doseringen hebben geleverd die nodig zijn om verantwoord en veilig te kunnen afbouwen.

Ik hoop dat ik hiermee je vraag beantwoord heb.

Met vriendelijke groet,

Peter


Logo biografie Peter Groot

Dr. Peter C. Groot, onderzoeker en ervaringsdeskundige, User Research Centre, Utrecht University UMC.

INFORMATIE OVER AFBOUWMEDICATIE: (taperingstrips, stabilisatiestrips, switch-strips en strips op maat) en hoe die kan worden voorgeschreven is te vinden op www.taperingstrip.nl (dit is een website van het User Research Center NL).

VERGOEDING VAN AFBOUWMEDICATIE: hierover is helaas nog steeds onduidelijkheid. Enkele zorgverzekeraars (met name DSW en ENO) vergoeden afbouwmedicatie, de meeste andere doen dat (nog) niet. Meer informatie hierover is te vinden bij de Vereniging Afbouwmedicatie, die strijdt voor vergoeding.

TIPS VOOR HET AFBOUWEN VAN MEDICATIE van Prof. dr. Jim van Os: https://www.psychosenet.nl/medicatie/medicatie-afbouwen/tips-voor-het-afbouwen-van-medicatie/

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 20-35
Beantwoord door: Peter Groot op 22 juni 2020
  • Deel deze pagina: