Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Vind jij lithium en clozapine een goede combinatie?

Vraag

Mijn dochter heeft zich tijdelijk laten opnemen vanwege angsten. De angsten zijn toegenomen na de start van clozapine. De opname is op eigen initiatief.

Doordat de clozapine veel negatieve bijwerkingen heeft, heeft men besloten om op andere medicijnen over te gaan. Nu heeft de psychiater van de afdeling besloten dat mijn dochter clozapine en lithium moet gaan gebruiken. Mijn dochter is erg bang voor de bijwerkingen waardoor ze de hele dag heeft moeten huilen.

Vind jij deze medicijnen een goede combinatie?

Antwoord

Beste K.,

Clozapine is een atypisch antipsychoticum dat wordt gebruikt om psychotische symptomen te behandelen bij mensen met bipolaire stoornis en schizofrenie. Lithium is een stemmingsstabilisator die wordt gebruikt om manie en depressie te behandelen bij mensen met bipolaire stoornis.

De combinatie van clozapine en lithium kan een effectieve behandeling zijn, maar het is belangrijk om de doseringen en bijwerkingen goed in de gaten te houden. Beide medicijnen kunnen bijwerkingen hebben, waaronder gewichtstoename, slaperigheid en tremoren. Er kan ook een verhoogd risico op nierproblemen zijn bij het gelijktijdig gebruik van lithium en clozapine.

Dit is meer een algemeen antwoord, want ik kan niet precies beoordelen wat er speelt. Het is een behoorlijk zware combinatie maar ik weet niet wat eerder is gebeurd et cetera.

Trouwens de psychiater kan niet besluiten welke medicatie wordt gegeven. Dat doen hij en je dochter samen in een proces van ‘samen beslissen’.

Samen beslissen‘ is een concept in de gezondheidszorg, waarbij de patiënt (je dochter) en de zorgverlener samenwerken om beslissingen te nemen over de behandeling van de patiënt. In de psychiatrie is dit principe van groot belang, omdat het gaat om een behandeling van de geestelijke gezondheid waarbij het betrekken van de patiënt in de besluitvorming cruciaal is.

Bij het principe van ‘samen beslissen’ over medicatie in de psychiatrie, wordt je dochter actief betrokken bij de keuze van de medicatie die het beste past bij haar specifieke symptomen en behoeften. De zorgverlener informeert haar over de beschikbare medicijnen en bespreekt de mogelijke voordelen en bijwerkingen van elk medicijn.

Vervolgens bespreken je dochter en de zorgverlener samen welke medicijnen het meest geschikt zijn voor de individuele situatie van de patiënt. Dit omvat het overwegen van de effectiviteit van de medicatie, mogelijke bijwerkingen en interacties met andere medicijnen die de patiënt mogelijk gebruikt, en de individuele omstandigheden van haar, zoals leeftijd, medische geschiedenis, en persoonlijke voorkeuren.

Door het principe van ‘samen beslissen’ in de psychiatrie toe te passen, kunnen patiënten meer controle hebben over hun behandeling en meer betrokken worden bij de besluitvorming. Dit kan leiden tot veel betere resultaten op lange termijn.

Hope this helps!

Greetz Jim

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie null
Beantwoord door: Jim van Os op 3 april 2023

Gerelateerd

Meer over

Behandeling
Clozapine
Lithium
Medicatie

Lees ook