Main content

Vraag

Hoi Ralph,

Ik heb sinds kort de diagnose bipolaire stoornis type I vanwege een psychose die ik kreeg tijdens een manie.

Maar nu lees ik hier op de site dat veel mensen in zo’n psychose bijvoorbeeld denken dat ze alles kunnen.

Ik herken dat helemaal niet. Ik had hele heftige hallucinaties waar ik doodsbang van werd. De manie werd minder en de psychose overheerste.

Komt dit vaker voor?

Bij voorbaat dank.

Antwoord

Beste M.,

Tijdens een manische episode kunnen psychotische verschijnselen optreden. Die kunnen allerlei vormen aannemen. Klassiek zijn de grootheidswanen, maar die komen maar bij een deel van de manische mensen voor.

Vaak zijn psychotische verschijnselen als wanen en hallucinaties juist beangstigend, zoals kennelijk ook bij jou. Een manie is een veelvormig beeld, waarbij de kern zit in de veranderde stemming en de toegenomen activiteit. Daarnaast zijn er tal van verschijnselen, waaronder bij een deel van de mensen ook wanen en hallucinaties.

Na de manie komt alles weer tot rust, maar de herinnering kan wel heftig zijn.

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Bekijk ook:

Meer informatie over de bipolaire stoornis:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 20-35
Beantwoord door: Ralph Kupka op 22 april 2021
  • Deel deze pagina: