Main content

Vraag

Hoe kan het dat in de Antidepressiva Keuzetool bij mirtazapine tinnitus als bijwerking staat? Waar komt dat vandaan?

Ik kan dat nergens in de bijsluiter terugvinden. Ook mijn psychiater zegt dat dit het meest veilige antidepressivum is bij oorsuizen.

Antwoord

Beste K.,

Oorsuizen (tinnitus) staat inderdaad niet als bijwerking van mirtazapine in de bijsluiter vermeld. Kennelijk is het bij het oorspronkelijke onderzoek naar dit middel nooit opgetreden.

Bij het bijwerkingencentrum Lareb zijn tot nu toe 970 meldingen over mirtazapine binnengekomen, die mogelijk wijzen op bijwerkingen van dat middel (maar dat is niet zeker). Het ging daarbij 12 maal om oorsuizen. Kennelijk komt oorsuizen dus weleens voor bij mensen die mirtazapine gebruiken.

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam UMC), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Lees verder over antidepressiva:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 50-65
Beantwoord door: Ralph Kupka op 2 mei 2022
  • Deel deze pagina: