Main content

Vraag

Na binnen 2 jaar geleidelijk gestopt te zijn met Lithiumgebruik, sinds 1985, ben ik onlangs in een depressie terechtgekomen. Aanleiding was de geleidelijke achteruitgang van mijn nierfunctie. E.e.a. is wel gebeurd in overleg met mijn huisarts.

Op welke manier c.q. met welke dosering hervat ik nu het Lithiumgebruik? Of zijn er in dit geval ook aanvullende medicijnen nodig, al of niet tijdelijk?

Antwoord

Beste G,

Dit is altijd een dilemma: als lithium je helpt om depressies en manie te voorkomen, terwijl je ook een achteruitgang van de nierfunctie hebt, ongeacht of dat komt door lithium (je schrijft dat je een hoge bloeddruk hebt, dat is ook een risicofactor, dus dat moet goed behandeld worden).

Als is gebleken dat lithium het beste middel is om jouw depressies te behandelen (en er geen beter alternatief bleek te zijn) dan is het verstandig om een consult bij een nefroloog (nierarts) te regelen die iets kan zeggen over de ernst en achtergrond van de nierfunctiestoornis. Als je nooit andere medicijnen dan lithium voor je depressies hebt gehad dan zijn er ook wel alternatieven, zoals quetiapine en lamotrigine. Met antidepressiva moet je altijd voorzichtig zijn bij een bipolaire stoornis, maar het kan wel. Als lithium toch het beste middel voor jou is, en de nierfunctie is maar een beetje minder dan normaal, kan overwogen worden om lithium in een relatief lage dosis te herstarten, en de nierfunctie goed te controleren.

Ik denk eigenlijk dat dit werk is voor een psychiater om de juiste afwegingen te maken. Al met al zou ik met de huisarts samen op korte termijn een verwijzing regelen naar een psychiater en vervolgens ook naar een nefroloog, om een gedegen advies te krijgen.

Vriendelijke groet, Ralph Kupka

Beantwoord door: Ralph Kupka op 10 januari 2018
Expert Avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam UMC), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Heb je zelf een vraag?

Stel je vraag in ons eSpreekuur. Er zijn diverse experts beschikbaar in het eSpreekuur, van ervaringsdeskundigen tot psychiaters, die je vraag graag beantwoorden.

Meer weten?

  • Via deze link vind je een overzicht van alle antwoorden in de PsychoseNet kennisbank.
  • Via deze link vind je een overzicht van Ralph Kupka zijn antwoorden.

Meer lezen over bipolariteit?

Ook deze links zijn interessant om te bekijken:

  • Deel deze pagina: