Main content

Vraag

Volgens een familielid heeft een ander familielid een waanbeeld onthouden als realiteit.

Kan dit inderdaad gebeuren? Dat iemand die een psychose heeft gehad een waanbeeld had en dit later (na vijftig jaar succesvolle behandeling en medicatietrouw) nog steeds als realiteit ziet?

In dit geval gaat het om misbruik, wat mijns inziens eerder een trigger zou zijn geweest.

Antwoord

Beste vragensteller,

Je vraagt je af of iemand een waandenkbeeld kan hebben, ook al is lang geleden de psychose succesvol behandeld.

Een waan is een opvatting over de werkelijkheid die verschilt van hoe anderen (de meesten) dat zien. Wanen kunnen voorkomen bij een psychose, maar komen veel vaker voor. Ze komen ook voor buiten het stoornisgerichte denken. Dat heeft alles te maken met hoe we samen de werkelijkheid definiëren, en die werkelijkheid is daarmee dus strikt genomen een afspraak tussen mensen. Over die afspraak kun je van mening verschillen. Iemand zal dan zeggen dat je een waan hebt, terwijl jij meent dat jij het juist (als enige?) goed ziet.

Jouw vraag zou je simpelweg met 'ja' kunnen beantwoorden. Tegelijkertijd heeft het bepalen of iets een waan is direct te maken met onze definiëring van wat waarheid is.

Ik hoop dat ik je vraag enigszins beantwoord?

Groeten,

Tom


Logo biografie Tom van Wel

Tom van Wel is sinds 2020 als psycholoog verbonden aan BuurtzorgT. Hij werkte ruim 30 jaar bij Altrecht, met name bij Vroege psychose ABC. Hij is betrokken bij Peer-supported Open Dialogue Nederland (POD NL). Voorts werkt hij als docent/trainer via BureauVanWel.

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Tom van Wel op 3 mei 2020
  • Deel deze pagina: