Main content

HOI staat voor een Herstel Ondersteunende Intake. De HOI is in 2017 geïntroduceerd als een pilot in een van de drie regio’s van GGZ-NHN en werd vervolgens fasegewijs geïmplementeerd in andere regio’s.

Artikel van Nanette Waterhout, Marty Dijkstra, Annet Nugter, René Keet en Sonja van Rooijen schrijven over de Herstelondersteunende Intake (HOI) waar een ervaringsdeskundige samen met andere professionals de intake verricht. Hier heeft GGZ Noord-Holland Noord goede resultaten mee behaald.


Lees meer over:

Dit artikel is in december 2020 verschenen in het blad Participatie en Herstel

 

  • Deel deze pagina: