Veel gezochte termen

Psychosenet video

Leestijd < 1

Multideskundigheid: Kernuitdaging in de GGZ

Op 31 oktober vond het congres ‘Multideskundigheid in de nieuwe ggz’ via Sympopna plaats in Ede. Psychiater Jim van Os sprak over multideskundigheid als de kernuitdaging in de GGZ en lichtte verschillende perspectieven toe. Vervolgens liet hij een korte video zien waarin drie hulpverleners met eigen ervaring op het gebied van psychose en depressie vertellen hoe zij multideskundigheid zien en toepassen.