Veel gezochte termen

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Wat is GEM?

GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid) is sinds 2020 bezig met de uitdaging om de visie op psychisch lijden vanuit De Nieuwe GGZ te organiseren.

GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid) houdt zich sinds 2020 bezig met de uitdaging om de visie op psychisch lijden vanuit De Nieuwe ggz in co-creatie te bewijzen, organiseren en financieren.

We zijn God niet

Het idee achter GEM staat beschreven in het boek: ‘We zijn god niet’.

Boek We zijn God niet - Jim van Os en Myrrhe van Spronsen.

Het boek We zijn God niet gaat over een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose en behandeling. Het uitgangspunt is dat niet de hulpverlener de waarheid in pacht heeft, maar dat die in samenwerking gevonden wordt.

De GEM hypothese

De GEM hypothese is dat de zorg niet verbetert door de match van de vraag met het bestaande GGZ aanbod te optimaliseren, maar door in gezamenlijkheid een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt. Dat antwoord moet gevonden worden in een veel ruimer aanbod van behandelingen dan momenteel geboden wordt.

Hierbij betrekt GEM nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein. Voor GEM is duidelijk dat het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening daartoe opnieuw ingericht zullen moeten worden.

Het GEM-idee gaat uit van het gegeven dat slechts een minderheid (14%) vande contacten die mensen hebben voor psychisch lijden, zich afspelen in de GGZ. Maar liefst 86% van de contacten die mensen hebben voor psychisch lijden betreffen allerlei andere formele en informele vormen van zorg.

Zie deze figuur:

De elementen van GEM.

Medisch model

De GGZ werkt in essentie volgens een medisch model, maar de andere vormen van zorg niet of veel minder. Het probleem is dat al deze vormen van zorg los van elkaar opereren, zonder samenwerking en zonder veel van elkaars bestaan af te weten. Mensen moeten zelf maar uitvinden – of niet – wat voor hen het beste kan werken. Het is een onzekere en inefficiënte zoektocht die jaren kan duren.

Waar kun je GEM vinden?

GEM experimenteert en leert sinds januari 2022 in inmiddels 5 regio’s in Nederland: de Achterhoek, de Noordwestelijke Veluwe, Midden-IJssel, Amsterdam Zuidoost en het Rijk van Nijmegen.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Wil je PsychoseNet steunen?

Wordt donateur en help ons om mooie projecten te realiseren.