Veel gezochte termen

Wat is Hoogbegaafdheid?

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Wat is Hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafde mensen vertonen vaak kenmerken zoals een snelle leer- en denkstijl, grote nieuwsgierigheid en interesse in complexe onderwerpen.

Neurodiversiteit omvat een breed scala aan neurologische en psychologische variaties, waaronder hoogbegaafdheid. De term beschrijven unieke manieren waarop individuen de wereld ervaren en ermee omgaan. Laten we eens kijken wat hoogbegaafdheid inhoudt en hoe het past binnen het kader van neurodiversiteit.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid verwijst naar uitzonderlijk hoge intellectuele capaciteiten en een sterk ontwikkelde creativiteit en motivatie. Hoogbegaafde mensen vertonen vaak kenmerken zoals een snelle leer- en denkstijl, een grote nieuwsgierigheid en een diepgaande interesse in complexe onderwerpen.

Kenmerken van Hoogbegaafdheid:

 • Snelle Informatieverwerking: Hoogbegaafde personen kunnen snel informatie opnemen en verwerken, wat hen in staat stelt om snel nieuwe concepten te begrijpen.
 • Sterke Analytische Vaardigheden: Ze hebben vaak een uitstekend probleemoplossend vermogen en kunnen complexe problemen analyseren en oplossen.
 • Creativiteit: Veel hoogbegaafde mensen hebben een sterke verbeeldingskracht en kunnen innovatieve oplossingen bedenken.
 • Intense Focus: Ze kunnen zich intens concentreren op taken die hen interesseren, vaak tot het punt van hyperfocus.
 • Emotionele Diepgang: Hoogbegaafde individuen kunnen diepere en complexere emoties ervaren, wat soms kan leiden tot gevoelens van vervreemding of eenzaamheid.

Uitdagingen bij Hoogbegaafdheid:

 • Onderstimulatie: In omgevingen die niet voldoende uitdaging bieden, kunnen hoogbegaafde mensen zich vervelen en ongemotiveerd raken.
 • Sociale Isolatie: Ze kunnen moeite hebben om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten vanwege verschillen in interesses en denkstijlen.
 • Perfectionisme: De neiging om hoge eisen aan zichzelf te stellen kan leiden tot stress en faalangst.

Zoek je meer informatie?

In onderstaande blog vertelt Larinda Bok, specialist hoogbegaafdheid en expert in het eSpreekuur van PsychoseNet, je er meer over.

Heb je een vraag?

Via deze link kun je Larinda ook jouw vraag over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en gerelateerde onderwerpen stellen.

Hoogbegaafdheid in het kader van Neurodiversiteit

Zowel hoogbegaafdheid als hoogsensitiviteit passen binnen het bredere concept van neurodiversiteit, omdat ze natuurlijke variaties in de menselijke ontwikkeling en ervaring vertegenwoordigen. Het erkennen van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit als onderdeel van neurodiversiteit helpt bij het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin deze unieke eigenschappen worden gewaardeerd en ondersteund.

Hoe kunnen we ondersteunen?

 1. Onderwijs: Zorg voor aanpassingen die zowel hoogbegaafde als hoogsensitieve leerlingen uitdagen en ondersteunen. Dit kan door middel van versneld leren, verrijkingsprogramma’s of rustige leeromgevingen.
 2. Werkplek: Bied flexibele werkarrangementen aan die rekening houden met de behoefte aan prikkelarme omgevingen en uitdagende taken.
 3. Zorg en Ondersteuning: Zorgverleners moeten zich bewust zijn van de unieke uitdagingen en behoeften van hoogbegaafde en hoogsensitieve personen, en passende strategieën bieden voor emotionele en mentale ondersteuning.

Door hoogbegaafdheid (en ook hoogsensitiviteit) te erkennen als waardevolle aspecten van neurodiversiteit, kunnen we een inclusievere en ondersteunende samenleving creëren waarin iedereen zijn volledige potentieel kan bereiken.

Verder lezen over hoogbegaafdheid?

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Verder lezen over goede zorg en GGZ?

Onderstaande boeken zijn geschreven door hoogleraar Jim van Os. In deze eerlijke boeken lees je meer over psychose, trauma, de nieuwe GGZ, herstel en veel meer.