Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Praatboek - Academie Praten met kinderen

Auteur:

Marieke van Gemert en Patries Worm

Uitgever:

Uitgeverij Personalia

Praatboek – van Gemert en Worm

In de jeugdbeschermingsketen, te weten: lokale teams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen (jeugdbescherming) en de Raad voor de Kinderbescherming, bestaan er diverse hulpmiddelen om professionals te helpen om met kinderen in gesprek te gaan over hun onveilige thuissituatie. Het resultaat van deze gesprekken wordt meestal opgenomen in het dossier.

De focus van het Praatboek is een andere: dit is ontwikkeld voor kinderen zelf en gaat met het kind mee naar huis. Het is bedoeld om basisschoolkinderen te betrekken bij het gehele traject van signaleren van problemen t/m veiligheidsafspraken, hulpverlening en de evaluatie ervan.

Het Praatboek is bedoeld voor basisschoolkinderen (4 – 12) die onveilig opgroeien en die daardoor te maken krijgen met veiligheidsafspraken en bijbehorende instanties. Het gaat dus om het traject ná de Meldcode.

Meer over weten? Bekijk de website van de Academie Praten met Kinderen. 


Het Praatboek is ontwikkeld door Marike van Gemert en Patries Worm, kinderarts en vertrouwensarts bij Veilig Thuis. Het is bedoeld om kinderen meer grip te laten ervaren op het ingewikkelde en ingrijpende proces van jeugdbescherming. Vormgeving & illustraties zijn gemaakt door Martijn in ’t Veld.

Meer weten over de GGZ en boeken voor kinderen?