Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Boek - eerste hulp aan getraumatiserde kinderen

Auteur:

Florian van Campenhout

Uitgever:

Florian van Campenhout

Eerste Hulp Aan Getraumatiseerde Kinderen – Florian van Campenhout

De gids Eerste Hulp Aan Getraumatiseerde Kinderen legt op een laagdrempelige manier uit wat complex of hechtingstrauma is, wat dat kan doen met het brein, het stressysteem, ontwikkeling en gedrag van kinderen en hoe jij die levensbelangrijke stabiele volwassene kan worden in het leven van deze kinderen.

Kinderen zijn onze toekomst. Ze verdienen het op te groeien in warme, liefdevolle nesten waar zo volop tot ontplooiing kunnen komen.

Veel kinderen maken ernstige gebeurtenissen mee binnen hun gezin

Sommigen al op jonge leeftijd. Dit kan leiden tot relationeel trauma, ook wel complex of ontwikkelingstrauma genoemd. Wanneer een ernstige gebeurtenis traumatisch wordt, heeft dit invloed op de ontwikkeling van ons brein en het functioneren van ons stresssysteem. Dat kan ervoor zorgen dat deze kinderen moeilijker tot zelfregulatie komen, een laag zelfbeeld ontwikkelen, weinig vertrouwen creëren in de wereld om hen heen en niet durven te rekenen op anderen. Hier kan lastig, soms onbegrijpelijk gedrag uit voortkomen. Gedrag dat je niet goed kan plaatsen, dat je uitdraagt en waar je niet meteen een antwoord op hebt.

Misschien kruist een getraumatiseerd kind vroeg of laat wel jouw pad?


Florian van Campenhout schreef de gids Eerste Hulp Aan Getraumatiseerde Kinderen. De digitale versie van Eerste Hulp Aan Getraumatiseerde Kinderen kan gratis opgevraagd worden via florianvancampenhout@gmail.com.  Een fysiek exemplaar is mogelijk tegen vergoeding via Florian van Campenhout.

Meer lezen over vroegkinderlijk trauma?