Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Auteur

Bram-Sieben

Bram-Sieben schrijft maandelijks een bijdrage voor Psychosenet. Hij is actief voor patiëntenvereniging Anoiksis. Ook is hij als  onderzoeksmedewerker betrokken bij HAMLETT en OPHELIA. Dat zijn twee grote Nederlandse onderzoeken naar het gebruik en afbouw van anti-psychotische medicijnen.

Bram’s kennismaking met de wetenschap – PRAAT studie

PRAAT studie, interview met onderzoeker Alban Voppel.

Als gastblogger zal Bram-Sieben maandelijks een bijdrage leveren aan PsychoseNet. Hij is al jaren actief voor patiëntenvereniging Anoiksis, de vereniging van mensen met een psychosegevoeligheid. Tevens is hij als onderzoeksmedewerker betrokken bij de studies Ophelia en HAMLETT. Deze maand interviewt Bram onderzoeker Alban Voppel.

Bram-Sieben: “Mijn blogs hebben als doel om meer bekendheid te geven aan wat er binnen het onderzoeksveld gebeurt rondom psychoses. Er is ook ruimte voor de persoonlijke kanten van de onderzoekers.

Veel plezier met het lezen van de eerste blog, een interview met onderzoeker Alban Voppel van de PRAAT studie.


Wat is de PRAAT studie?

PRAAT is ontstaan vanuit het idee dat spraak heel veel zegt over wat er in iemand omgaat. Daarmee kan het subtiele tekenen van een psychose mogelijk al vroeg opvangen. Tijdens het onderzoek wordt spraak opgenomen en geanalyseerd van mensen die een psychiatrische diagnose hebben, vooral psychose. Het doel is om zo de diagnose beter te kunnen stellen. De gevonden uitkomsten geven hoop op bredere toepasbaarheid, via bijvoorbeeld opgemerkte bijwerkingen van medicatie.

Alban’s wetenschappelijke achtergrond

Alban heeft na een studie filosofie een master ‘Brein en cognitie’ afgerond. Tijdens deze master heeft hij binnen PsyScan (onderzoek met behulp van hersenscans) aan zijn afstudeerscriptie gewerkt. Wat hem erg aanspreekt is ontdekkingen kunnen doen in combinatie het hebben van een bepaalde mate van impact. Vandaar de switch van filosofie naar hersenonderzoek. Hij heeft zich afgelopen jaren als onderzoeker breder kunnen ontwikkelen tijdens het doen van onderzoek voor zijn promotietraject voor PRAAT en HAMLETT.

Ervaringen met PRAAT

De spraakopname wordt gedaan van een gesprek dat over van alles kan gaan. Er is tijdens het gesprek alle ruimte voor echt contact. Interesses, herinneringen, datgene waar je graag over wilt praten, dat zijn de onderwerpen. Je praat dus niet over klachten of problemen en dat wordt door zowel de onderzoeker als onderzochte als erg verfrissend ervaren.

Hoever is het onderzoek?

Alban heeft al uitkomsten van het onderzoek kunnen analyseren. Het is belangrijk om deze resultaten te delen en daarom is hij bezig met het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Tijdens het schrijven toetst hij zijn interpretaties en conclusies bij andere wetenschappers. Zijn bevindingen laten zien dat de automatische analyse van spraak met minstens 80% nauwkeurigheid kan aangeven wie wel en wie geen psychose achter de rug heeft. Dit betreft mensen die nauwelijks nog symptomen hebben, het is dus een heel gevoelige maat. De volgende stap wordt het op basis van spraak voorspellen of jonge mensen een psychose (of depressie of manie) zullen ontwikkelen.

Alban’s kijk op cliënten en diagnoses

Vanuit het filosofische standpunt zijn psychoses ook interessant  “wat is nu echt/waar?”. De basis van een psychose is volgens hem een verstoorde aandachtsgerichtheid. Dat komt wel breder voor dan alleen bij een psychose, want bijna iedereen heeft wel eens zijn/haar naam ‘gehoord’  terwijl dat niet zo was. Zelf heeft hij wel drugs gebruikt waarbij hij hallucinaties ervoer. Toch is dat anders aldus Alban, want dan weet je dat het weer ophoudt en waar het van komt.

In het begin vond hij het ook nog wel wat spannend om te werken met personen met een diagnose. Hij heeft echter ervaren dat elk persoon een heel eigen verhaal meebrengt dat veel indruk achter kan laten. Zelf kan hij zich niet voorstellen ook ooit een psychiatrische diagnose te krijgen, maar zijn kijk op mensen met een diagnose is wel ten positieve veranderd.

Wat motiveert Alban nog meer?

Alban loopt graag hard en hij heeft in grote mate interesse in ruimtevaart. Het omgaan met zijn vrienden is in zijn persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk voor hem geweest. Zij hebben als klankbord veel waarde gehad. Tijdens Corona heeft het gebrek aan contacten hem extra doen beseffen dat het zien en spreken van collega’s en vrienden belangrijk voor hem is. Als echt mensen-mens wil hij dan ook meegeven dat een goed sociaal netwerk ook voor jou erg belangrijk kan zijn.

Photo van Michal Czyz on Unsplash

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *