Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Bestuur MIND Ypsilon zoekt vrouwelijke versterking

Nieuws - bestuursleden gezocht voor Ypsilon

De wereld om ons heen verandert razendsnel; de zorg verandert, het sociaal domein verandert, we digitaliseren steeds verder waardoor we niet snel meer ergens lid van worden. Dat alles vergt een transformatie van Ypsilon.

De vereniging staat op het kruispunt waarop ze grote keuzes moet maken voor de toekomst. Deels om financiële redenen. Deels vanwege een leden- en vrijwilligersgroep die steeds meer op leeftijd komt. Maar bovenal vanuit de drive dat ze van betekenis gaat blijven voor de huidige én de nieuwe generaties.

Wie kiest voor het bestuur, die kiest voor bezieling, voor visie, voor ambitie, voor uitdagingen

Meer dan ooit willen we onze ogen de kost geven, kijken wat er om ons heen gebeurt en aansluiten bij de behoefte van naasten. Daarbij gesteund door een landelijk bureau met gedreven medewerkers en een dito directeur en gevoed en bijgestuurd door een ledenraad met wortels in het land. Bestuurswerk is teamwork en een team met een grote diversiteit komt tot betere resultaten. Gezien de huidige samenstelling zijn we op zoek naar vrouwen, naar mensen actief in het sociale domein, naar jongere ‘zussen-van’ of ‘kinderen-van’, naar mensen met een migratieachtergrond.

Wij zoeken 2 kandidates (v/x) die zelf naaste zijn van iemand met psychische problematiek

  • Die gemiddeld 1 dagdeel per maand beschikbaar zijn voor vergaderingen.
  • Gemaakte onkosten worden vergoed.
  • Er wordt geen vacatiegeld verstrekt.

Lijkt een bestuursfunctie je wat? Reageer dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 april 2022 naar bert@ypsilon.org.


MIND Ypsilon wil perspectief bieden aan familieleden en naastbetrokkenen van mensen met psychosegevoeligheid.

Meer lezen over naasten?