Main content

De omgeving kan veel voor iemand betekenen. Zij kunnen een luisterend oor bieden, signalen oppikken en zo nodig hulpverlening inschakelen. Tegelijkertijd kan zorgen voor iemand met psychische problemen ook zwaar zijn en hebben naasten net zo hard ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van een familievertrouwenspersoon of familie-organisatie.

Familievertrouwenspersoon

Zorgen voor iemand met psychische problemen kan zwaar zijn. Zeker als het om je kind, partner, ouder, broer, zus of een goede vriend gaat. De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer over de familievertrouwenspersoon.

Familiebeleid

Familiebeleid gaat over de relatie tussen de hulpverlening en de familie. GGZ-instellingen hebben veelal vastgelegd op welke voorwaarden en op welke manier familie van cliënt(en) worden
benaderd en betrokken bij de behandeling. Eind 2016 werd goed familiebeleid (samenwerking en structurele ondersteuning van familie en naasten) in GGZ-instellingen verplicht gesteld en opgenomen in de kwaliteitsstandaard.

Lees verder over familiebeleid.

Familieorganisaties

Familie-organisaties bieden informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten. Vaak organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en faciliteren ze lotgenotencontact. Op het gebied van psychosegevoeligheid is Ypsilon de vereniging voor familieleden een naasten. Plusminus zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ofwel manisch-depressiviteit) en hun naasten.

Lees meer over familieorganisaties.

KOPP – Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

Kinderen van ouders met psychische (en/of verslavings) problemen worden soms ook wel ‘KOPP-kinderen’ genoemd. Opgroeien met een vader of moeder die psychische problemen heeft, is niet altijd makkelijk. Een kind kan er flink last van hebben. In de Richtlijn KOPP staat omschreven wat hulpverleners in de jeugdhulp voor ouders en hun kind/kinderen kunnen betekenen.

Lees verder over KOPP.


Biografie Jim van Os

Prof. dr. Jim van OsVoorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. In 2014 kwam zijn boek ‘De DSM-5 Voorbij‘ uit, in 2016 het boek ‘Goede GGZ!‘ (samen met Philippe Delespaul e.a.) en in 2021 het boek ‘We Zijn God Niet‘ (samen met Myrrhe van Spronsen).

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedInFacebookTwitter en YouTube!

Lees meer over naasten:

Meer informatie over psychose:

  • Deel deze pagina: