flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
Naasten: wat kun je doen * PsychoseNet

Veel gezochte termen

Alles over Naasten

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Alles over Naasten

Op deze pagina vind je nuttige informatie als naaste of familielid.

De omgeving kan veel voor iemand betekenen. Zij kunnen een luisterend oor bieden, signalen oppikken en zo nodig hulpverlening inschakelen. Tegelijkertijd kan zorgen voor iemand met psychische problemen ook zwaar zijn en hebben naasten net zo hard ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van een familievertrouwenspersoon of familie-organisatie.

Familievertrouwenspersoon

Zorgen voor iemand met psychische problemen kan zwaar zijn. Zeker als het om je kind, partner, ouder, broer, zus of een goede vriend gaat. De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer over de familievertrouwenspersoon.

Familiebeleid

Familiebeleid gaat over de relatie tussen de hulpverlening en de familie. GGZ-instellingen hebben veelal vastgelegd op welke voorwaarden en op welke manier familie van cliënt(en) worden
benaderd en betrokken bij de behandeling. Eind 2016 werd goed familiebeleid (samenwerking en structurele ondersteuning van familie en naasten) in GGZ-instellingen verplicht gesteld en opgenomen in de kwaliteitsstandaard.

Lees verder over familiebeleid.

Familieorganisaties

Familie-organisaties bieden informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten. Vaak organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en faciliteren ze lotgenotencontact. Op het gebied van psychosegevoeligheid is Ypsilon de vereniging voor familieleden een naasten. Plusminus zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ofwel manisch-depressiviteit) en hun naasten.

Lees meer over familieorganisaties.

KOPP – Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

Kinderen van ouders met psychische (en/of verslavings) problemen worden soms ook wel ‘KOPP-kinderen’ genoemd. Opgroeien met een vader of moeder die psychische problemen heeft, is niet altijd makkelijk. Een kind kan er flink last van hebben. In de Richtlijn KOPP staat omschreven wat hulpverleners in de jeugdhulp voor ouders en hun kind/kinderen kunnen betekenen.

Lees verder over KOPP.

Meer lezen over goede zorg?

Jim van Os is auteur van deze boeken: