Main content

De familievertrouwenspersoon is er ter ondersteuning van familie, vrienden en andere naasten van mensen met psychische problemen die in behandeling zijn of komen.

Wat kan de familievertrouwenspersoon betekenen?

Als iemand uit de directe omgeving psychische en/of verslavingsproblemen heeft, heeft dat vaak ook veel invloed op  familie en naasten. Een familievertrouwenspersoon (FVP) kan ondersteunen door: voorlichting te geven, een luisterend oor te bieden en advies te geven. De belangrijkste taak van een FVP is om ervoor zorgen dat er een goede samenwerking is tussen cliënt, hulpverlener(s) en naasten. Daarnaast is de FVP er ook om de positie van familie en naasten te versterken.

Vertrouwelijk en onafhankelijk

Gesprekken met een FVP zijn vertrouwelijk en besproken onderwerpen mogen niet met anderen worden gedeeld, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.
Elke familievertrouwenspersoon is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) en werkt altijd onafhankelijk van een zorginstelling.

Ondersteuning van naasten door familievertrouwenspersoon

Ben je een vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:

  • Die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • Voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
  • Die is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven

Dan kan de familievertrouwenspersoon je helpen.

De familievertrouwenspersoon:

  • Zoekt samen met je de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor
  • Geeft advies geeft over hoe je als familie of vriend kunt  bijdragen aan het herstel van je naaste
  • Ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaar
  • Bemiddelt als je een conflict heeft met de behandelaar of instelling
  • Staat je bij het indienen van een klacht

De website Familievertrouwenspersonen.nl kan je helpen bij het vinden van een familie vertrouwenspersoon.

Zoek je een familie vertrouwenspersoon?

Via deze pagina kan je contact leggen.


Biografie Jim van Os

Prof. dr. Jim van OsVoorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. In 2014 kwam zijn boek ‘De DSM-5 Voorbij‘ uit, in 2016 het boek ‘Goede GGZ!‘ (samen met Philippe Delespaul e.a.) en in 2021 het boek ‘We Zijn God Niet‘ (samen met Myrrhe van Spronsen).

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedInFacebookTwitter en YouTube!

Informatie over het vinden van een familievertrouwenspersoon:

Lees meer over naasten:

  • Deel deze pagina: