Main content

Familie vertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon is er ter ondersteuning van familie, vrienden en andere naasten van mensen met psychische problemen die in behandeling zijn of komen.

Wat kan de familievertrouwenspersoon betekenen?

Als iemand uit de directe omgeving psychische en/of verslavingsproblemen heeft, heeft dat vaak ook veel invloed op  familie en naasten. Een familievertrouwenspersoon kan ondersteunen door: voorlichting te geven, een luisterend oor te bieden en advies te geven. De belangrijkste taak van een familievertrouwenspersoon is om ervoor zorgen dat er een goede samenwerking is tussen cliënt, hulpverlener(s) en naasten. Daarnaast is de familievertrouwenspersoon er ook om de positie van familie en naasten te versterken.

Een familievertrouwenspersoon inschakelen

Geestelijke gezondheidszorginstellingen hebben meestal een familievertrouwenspersoon in dienst. Totdat de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) in werking is getreden, zijn zorginstellingen dit nog niet verplicht. In contact komen met een familievertrouwenspersoon is gratis en kan zonder verwijzing. Er is geen toestemming nodig van de cliënt of de betreffende behandelafdeling.

Vertrouwelijk en onafhankelijk

Gesprekken met een familievertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk en besproken onderwerpen mogen niet met anderen worden gedeeld, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.
Elke familievertrouwenspersoon is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) en werkt altijd onafhankelijk van een zorginstelling.


Meer informatie:

lsfvp.nl