Main content

De familievertrouwenspersoon is er ter ondersteuning van familie, vrienden en andere naasten van mensen met psychische problemen die in behandeling zijn of komen.

Wat kan de familievertrouwenspersoon betekenen?

Als iemand uit de directe omgeving psychische en/of verslavingsproblemen heeft, heeft dat vaak ook veel invloed op  familie en naasten. Een familievertrouwenspersoon (FVP) kan ondersteunen door: voorlichting te geven, een luisterend oor te bieden en advies te geven. De belangrijkste taak van een FVP is om ervoor zorgen dat er een goede samenwerking is tussen cliënt, hulpverlener(s) en naasten. Daarnaast is de FVP er ook om de positie van familie en naasten te versterken.

Een familievertrouwenspersoon inschakelen

Geestelijke gezondheidszorginstellingen hebben meestal een FVP in dienst. Totdat de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) in werking is getreden, zijn zorginstellingen dit nog niet verplicht. In contact komen met een FVP is gratis en kan zonder verwijzing. Er is geen toestemming nodig van de cliënt of de betreffende behandelafdeling.

Vertrouwelijk en onafhankelijk

Gesprekken met een FVP zijn vertrouwelijk en besproken onderwerpen mogen niet met anderen worden gedeeld, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.
Elke familievertrouwenspersoon is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) en werkt altijd onafhankelijk van een zorginstelling.


Biografie Jim van Os

Prof. dr. Jim van OsVoorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Hij verschijnt sinds 2014 op Thomson-Reuter Web of Science lijst van ‘most influential scientific minds of our time’. In 2014 kwam zijn boek De DSM-5 Voorbij uit, en in 2016 het boek Goede GGZ! (samen met Philippe Delespaul e.a.)

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedInFacebookTwitter en YouTube!

Lees meer over naasten:

Meer informatie over psychose:

  • Deel deze pagina: