Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Caleidoscoop lanceert nieuwe website en huisstijl

Caleidoscoop, de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis, heeft een nieuwe website en huisstijl.

Caleidoscoop, landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis, heeft een nieuwe website en huisstijl: kleurrijk, eigenzinnig en warm.

De vereniging ontwikkelt zich sterk en laat steeds duidelijker zien waar ze voor staat. Toegankelijk in haar informatievoorziening, uitnodigend tot contact en nieuwsgierigheid, herkenbaar als belangenbehartiger voor mensen met dissociatieve stoornissen en hun naasten. Ze verbindt kracht met zachtheid.

Deze mijlpaal viert Caleidoscoop met acties voor nieuwe en bestaande verenigingsleden. Bezoekers vinden op de website uitgebreide informatie, ervaringsverhalen en tips over dissociatie op de site en kunnen deelnemen aan activiteiten.

Dissociatie eerder herkennen en beter begrijpen

Dissociatie is het gevoel losgekoppeld te zijn van jezelf of je omgeving. Er zijn meerdere dissociatieve stoornissen, waaronder DIS, DPDR en AGDS. Meestal is een dissociatieve stoornis langdurig en ingrijpend in iemands leven aanwezig.

Traumatische ervaringen en dissociatie hangen vaak samen

Op dit moment ontbreekt vaak nog passende hulp en tijdige (h)erkenning. Dat komt mede doordat dissociatie vaak onzichtbaar is en kennis over de verschillende dissociatieve stoornissen beperkt is.

Caleidoscoop wil herkenning en begrip vergroten, en biedt daarom uitgebreide informatie en voorlichting op haar website, net als activiteiten voor lotgenoten en naasten.

Word nu lid van Caleidoscoop en ontvang het boek ‘Trauma is iets wonderlijks’

Om de lancering van de site te vieren, ontvangen nieuwe leden de graphic novel ‘Trauma is iets wonderlijks’ (door Steve Haines) in hun welkomstpakket. Een prachtig vormgegeven boekje dat op een begrijpelijke manier uitlegt hoe dissociatie en trauma werkt.

Het boek ‘Trauma is iets wonderlijks’

Leden profiteren van alle voordelen van lidmaatschap en steunen daarnaast het werk van de Caleidoscoop. Ook krijgen zij extra mogelijkheden om met elkaar in contact te komen via het vernieuwde ledenplatform.

Nieuwsgierig geworden?

Meer weten over lidmaatschap?

Meer lezen over dissociatie?