Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Het Method in madness lab – groepsbijeenkomsten

actueel -method in madness

Het Method in Madness – LAB is een werkplaats voor het ontginnen van existentiële kennis en haar in een vorm te vatten. Dialoog en rituelen ondersteunen het creatieve maakproces.

Extrazintuiglijke ervaringen als geluiden of stemmen horen, nachtelijke reizen, complexe ingevingen over de samenhang van de kosmos raken de kern van ons existentiële bestaan. Binnen onze westerse cultuur worden deze ervaringen veelal geduid als ziekte.

Soms helpt dat (deels), maar vaak ook niet

Deze eenzijdige uitleg lijkt geen recht te doen aan deze wezenlijke belevingen.

Wat in onze cultuur als een stoornis wordt gezien waar medicatie en opnames tegenover staan, wordt in andere culturen gezien als een teken; een ‘calling’, waarna onderricht volgt. Dit onderricht leert je om je gave te ontwikkelen om uiteindelijk andere mensen op spiritueel vlak te kunnen genezen. De gave staat in dienst van het collectief. Dit onderricht is binnen onze cultuur totaal afwezig, terwijl we mogelijk op een pot met goud zitten. Hoe kunnen we onze eigen wonden helen en daarmee antwoorden vinden voor de heling van de wonden van deze tijd?

Als leidraad gebruiken we

‘the heroes journey’- een fenomeen beschreven door Joseph Campbell. Campbell was antropoloog en verzamelde spirituele, religieuze en literaire verhalen van over de hele wereld waarin hij telkens dezelfde cyclus ontdekte. Een reis van de held die zijn demonen verslaat en een belangrijke levensles terugbrengt naar de gemeenschap.

Middels deze cyclus ontginnen we wat zich via jou aan de wereld kenbaar wil maken en dat zetten we vervolgens in een vorm. Dat kan een boek zijn, een beeld, een performance, spoken word, een schilderij; een vorm dat past bij wat verteld wil worden.

We moeten onze verhalen vertellen om te kunnen helen

Daarvoor moeten we diep luisteren naar wat er bij ons van binnen leeft. Wat zit er opgeslagen in onze botten, wat stroomt er door ons bloed? Wat leeft en moet eruit, mag het levenslicht zien?

Dialoog zorgt ervoor dat we in verbinding kunnen zijn met elkaar door open te delen. We maken gebruik van diverse elementen uit methodes als open dialogue, talking circles, stilte; gebruiken en rituelen om het proces van verbinden te ondersteunen.

Eens per maand komen we samen bij Beeldend Gesproken op de derde zaterdag van de maand van 19:30-22:00 uur, om ons werk met elkaar te delen.

We scheppen een safe space waarin we elkaar ontmoeten, en verhalen en werk met elkaar delen. Een ruimte waarin we elkaar verder kunnen helpen in elkaars (maak-)proces.

Je bent van harte welkom om de bijeenkomsten mede vorm te geven.

Zegt het voort

Eerste bijeenkomst zaterdag 22 April, van 19:30- 22:00 uur, Inloop 19:15.

Je kan je opgeven via methodinmadness.lab@gmail.com.


Beeldend gesproken, Hannie Dankbaarpassage 23 Amsterdam.

Dit Lab komt voort uit het slotevent van de solo expositie No Mud| No Lotus van Sanna Martha, waarbij gedeelde wens werd uitgesproken ervaringen en verhalen met elkaar te blijven delen.

Meer lezen?