Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Maatregelen arbeidsmarkt – over re-integratieondersteuning

actueel- re-intergratieondersteuning

Een kort bericht over re-integratieondersteuning.

Afgelopen vrijdag verscheen er een interessant blog van Roelof over het spanningsveld wat kan ontstaan als je als persoon met een achterstand tot de arbeidsmarkt je wilt ontwikkelen. Of als je weer wilt werken. Of beide. Over wat met een mooi woord re-integratie heet. Voor Roelof was het bezoek van een keuringsarts een mijlpaal in zijn leven. Zijn leven keerde zicht ten goede.

Met ingang van 22 april is er vanuit de overheid een pilot gestart. Ook als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent verklaard mag je van re-integratie ondersteuning gebruik maken.

Tot 1 april 2028 kunnen mensen met een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) of een Wajong uitkering met DGA (Duurzaam geen Arbeidsvermogen) op eigen verzoek ondersteuning krijgen.

De pilot past binnen de ambitie van het kabinet om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en de positie van mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren. De mogelijkheid voor re-integratie ondersteuning gaat in per 22 april 2023.”

Taaie kost maar de bottom line: Ook met een bijvoorbeeld een IVA of Wajong uitkering met DGA kun je re-integratieondersteuning aanvragen.

Het kan de moeite waard zijn (afhankelijk van hoe voor jou de vlag ervoor staat) hier bij het UWV naar te informeren. Vraag dan wat het precies voor jou zou kunnen inhouden. Want iedere situatie is weer anders.