Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Myrrhe van Spronsen over interdimensionale ervaringen – Paravisie

Myrrhe van Spronsen - Paravisie

Myrrhe van Spronsen studeerde in 2001 geneeskunde in Rotterdam. Daarnaast volgde zij twee research masters in Molecular Medicine en in Neuroscience. Vervolgens deed zij een promotieonderzoek in de neurobiologie en postdoc onderzoek op Yale en UCL bij Nobel Laureate James Rothman. Haar proefschrift werd onderscheiden met de Neurofederatie Thesis Award.

Al vanaf het begin van haar studies was Myrrhe geïnteresseerd in de psychiatrie en startte de opleiding tot psychiater.

Op dat moment kreeg zij zelf een psychose die zij zelf liever ziet als een awakening of wakeup call

De episodes die zij doormaakte ervaart zij zelf als transformatieprocessen en ontwikkelingen in het bewustzijn. Nu zij medicatie mindert worden deze processen duidelijker en kan zij er ook praktisch mee te werken. Dit uit zich in journeys en readings die zij sinds kort aanbiedt waarbij ook contact gemaakt kan worden met het healing field.

In het interview in Paravisie praat zij over deze ervaringen en toepassingen

Ook deelt ze  haar visie op de GGZ en bewustzijn en spreekt ze over het boek “We zijn God niet”

07_ParaVisie_2022_Myrrhe

Myrrhe biedt ook online-programma’s aan

Deze zijn een praktische methode om hoe om te gaan met bewustzijnsverruimende ervaringen.

Recent is zij een cross-over project begonnen tussen kunst en psychiatrie waarin zij een afbouw proces van antipsychotica gaat documenteren. Ook geeft ze creatieve workshops aan medewerkers uit de GGZ aan de hand van haar boek en de Zuid Afrikaanse filosofie Ubuntu.


Myrrhe van Spronsen is wetenschapper, schrijver en coach en co-auteur van het boek ‘Wij zijn God niet’. Ze studeerde in 2001 geneeskunde in Rotterdam. Ze studeerde aan de Rietveld Academie en in haar werk laat ze zich inspireren door transcendentie en bewustzijn.

Meer lezen over bewustzijn: