Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Expert Avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam UMC), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Hoe zorg ik dat mijn diagnosen worden rechtgezet en ik de juiste behandeling krijg?

Vraag

Beste Ralph Kupka,

Drie jaar geleden ben ik ontspoord. Ik ben opiaten gaan misbruiken om mijn leven vol te kunnen houden. Dit leven lukte niet meer vanwege mijn ziekte MS, drukke baan en een druk gezin. Ik was al depressief op dat moment, maar toen kwam ik echt in een diepe put. Afgelopen zomer ging het goed, maar nu ben ik weer terug bij af.

In het verleden heb ik meerdere depressies gehad en mogelijk ook één of meerdere hypomane perioden. Ook heb ik als student de diagnose ADHD gekregen.

Wat mij steekt in dit verhaal is dat men intussen het hele DSM-boek heeft uitgestrooid in de brieven naar deze en gene, zonder dit met mij te bespreken. Onder andere: ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis, recidiverende depressies, trauma, ADHD, bipolaire II stoornis, aanpassingsstoornis, verslaving. Ik erger me hier mateloos aan. Als ik ter sprake breng dat ik behoefte heb aan duidelijkheid, wordt er meewarig geknikt en gevraagd wat ik ermee zou willen.

Ik wil de onzin gerectificeerd en een passende behandeling.
Wat zou u mij adviseren om nu te doen?

Vriendelijke groet.

Antwoord

Beste M.,

Het classificeren van psychiatrische problematiek kent een aantal problemen, onder andere dat veel van de beschreven stoornissen elkaar overlappen in het klachtenpatroon. Dat kan tot allerlei misverstanden leiden. Dat geldt ten dele ook wel voor de classificaties die je noemt. Toch hebben ze allemaal ook iets typerends.

In de loop van de tijd kunnen classificaties elkaar opvolgen, omdat veranderingen in het klachtenpatroon tot nieuwe inzichten leiden en een passender diagnose mogelijk maken. Zo kan een 'recidiverende depressieve stoornis' na verloop van tijd een 'bipolaire II stoornis' blijken te zijn, omdat er hypomanische episoden bij gekomen zijn. Dan vervalt de classificatie 'depressieve stoornis' dus.

Andere classificaties kunnen naast elkaar bestaan, zoals 'bipolair II' en 'ADHD', zelfs als er overlap in de klachten zit. Er is helemaal niet mis mee om dat nog eens met je behandelaar te bespreken. Ik vind dat je er recht op hebt om te weten wat, waarom over je geschreven wordt.

Bedenk wel dat een DSM-classificatie nooit precies de lading van jouw persoonlijke problematiek dekt. En natuurlijk is het vooral van belang om een passende behandeling te krijgen. Ook dat vergt uitleg over de diagnose. Dus, kaart het aan!

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie null
Beantwoord door: Ralph Kupka op 9 januari 2023

Gerelateerd

Meer over

Behandeling
Diagnostiek

Lees ook