Main content

Vraag

Ik heb een bipolaire stoornis en ben eigenlijk altijd depressief. Ik heb al heel veel medicijnen geprobeerd en therapie gehad maar helemaal niks heeft geholpen.

Twee belangrijke oorzaken voor mijn depressies zijn eenzaamheid en zinloosheid. Eenzaamheid niet in de zin van gebrek aan mensen om mij heen want dat is niet het geval. Ook heb ik een aantal diepgaande vriendschappen. En toch is het nooit genoeg. Ik zie het als existentiële eenzaamheid: in de basis kan je een ander mens nooit helemaal kennen, en een ander jou dus ook niet. Dat geeft mij een ontzettend eenzaam gevoel waar ik niet mee om kan gaan en erg depressief van wordt.

En ik vind dat het leven in de basis volslagen zinloos is en daar kan ik ook niet goed mee omgaan. Ik heb alles geprobeerd om mijn eigen kleine individuele leventje dan wel een beetje minder zinloos te maken, maar dat lukt ook niet. Zelfs mijn werk in de zorg, waarin ik talloze mensenlevens heb gered en mensen heb bijgestaan in grote nood, heeft mijn leven niet minder zinloos gemaakt.

De zinloosheid en eenzaamheid maken mij erg depressief en in heb geen flauw idee meer hoe ik daarmee moet omgaan en hoe ik dat moet verdragen. Ik heb mij uitgebreid verdiept in psychologie, religie en filosofie. Therapie heeft ook niet geholpen of tot nieuwe inzichten geleid.

Heb je aanknopingspunten voor mij?

Antwoord

Waar jij tegenaan loopt, wordt wel gezien als een van de lastigste levensvragen: de ervaring van existentiële eenzaamheid en vraag naar zin.

Net zoals met medicatie het geval is, is de ene filosoof de andere niet en de ene religie de andere niet. Vanwege de manier waarop jij over je ervaring schrijft, adviseer ik je eens in gesprek te gaan met een humanistisch raadsman of raadsvrouw.

Het door-praten over en door-denken van existentiële eenzaamheid, zal deze niet zomaar wegnemen. Wel kun je nieuwe paden ontdekken om ermee om te gaan. Daar kan dan ook 'nieuwe levensruimte' ontstaan.

Ik hoop ik dat je in de buurt een humanistisch geestelijk verzorger kunt vinden om deze vragen en ervaring mee te delen.

Heel veel succes en hartelijke groet,

Timo


Logo biografie Timo van Kempen

Timo van Kempen heeft ruim 30 jaar werkervaring in de GGZ als verpleegkundige, sociotherapeut en runningtherapeut. Ook werkt hij als Logotherapeut en Geestelijk Verzorger. Zijn expertisen bij PsychoseNet zijn vragen over zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit en religie.

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 49
Beantwoord door: Timo van Kempen op 1 april 2019
  • Deel deze pagina: