Main content

Vraag

Hallo,

Ik heb een vraag over het volgende.

Als iemand nu al twee maanden psychotische klachten heeft zonder medicamenteuze behandeling, hoelang is het verantwoord om te wachten met behandeling gezien de eventuele schade na de psychose?

Hoeveel schade kan er zijn en op welke vlakken? Maakt de duur van een onbehandelde psychose uit voor de mate van restklachten?

Antwoord

Beste L.,

Het idee dat psychose schadelijk zou zijn voor het brein is een mythe.

Het zit als volgt: psychosegevoeligheid is bij iedereen anders qua symptomen, ernst, behandelrespons en prognose c.q. mate van restklachten.

Het lange termijn beloop van de psychosegevoeligheid, en de mate van restklachten die iemand kan hebben, is moeilijk te beïnvloeden met behandeling. Het korte termijn beloop is wel meer beïnvloedbaar, in de zin van dat behandeling van een psychotische episode kan resulteren in afname van de psychose.

Wat telt voor het lange termijn beloop is dat de persoon zo goed mogelijk leert omgaan met de psychosegevoeligheid en de restklachten die er eventueel zijn. Dit is vaak een moeilijke aanpassing, met bijstelling van doelen en verwachtingen. Peer support (ervaringsdeskundigheid) is essentieel.

Wat goed is voor het brein is bekend:

  • zo laag mogelijke dosis medicatie, vooral op lange termijn;
  • aandacht voor slaap, structuur, regelmaat, beweging, voeding en meditatieve technieken;
  • sociaal actief zijn;
  • een doel hebben in het leven - hoe bescheiden ook.

Hope this helps!

Jim

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie null
Beantwoord door: Jim van Os op 20 april 2020
  • Deel deze pagina: